כח המשיכה

י״ג באב תשע״ט

מן הראוי היה שכל באי העולם יימשכו ויתקרבו אל הצדיק – אם כן, מדוע אנו רואים שיש בני אדם הרחוקים מהצדיק? מבאר רבינו: הסיבה היא שקיים "כח המכריח" כנגד כח המשיכה אל הצדיק. אלה הם המתנגדים לצדיק שמרחיקים אנשים ממנו.

"כוח המשיכה" של רבינו

השאלה ידועה: איך יתכן שהעולם עגול ככדור, ובני האדם וכל אשר עליו אין נופלים ממנו? התשובה גם היא ידועה: יש לכדור הארץ כח משיכה שמושך את הכל אליו.

רבינו מתייחס לכך בליקוטי מוהר"ן (ח"א, ע) ואומר, שאי אפשר להתרחק מן הארץ אל רק על ידי 'כח המכריח' שיכריח את הדבר להתרחק מן הארץ, ואילו אחרי שנפסק הכח המכריח, יפול הדבר בחזרה אל הארץ. וככל שיהיה הכח המכריח חזק יותר, כך יתרחק יותר הדבר המושלך מן הארץ, עד שיפול בחזרה ארצה, וככל שיתקרב יותר מתגבר יותר כח המשיכה והדבר יפול מהר יותר ארצה.

בכך מבאר רבינו את הכוח שיש לצדיק למשוך אנשים רבים לעבודת ה': הצדיק הוא עפר, משום שהוא מחזיק עצמו עניו ושפל בבחינת "ואנכי עפר ואפר", ולכן הוא כמו עפר הארץ שמושך את הכל אליו.

אכן, מן הראוי היה שכל באי העולם יימשכו ויתקרבו אל הצדיק – אם כן, מדוע אנו רואים שיש בני אדם הרחוקים מהצדיק? מבאר רבינו: הסיבה היא שקיים "כח המכריח" כנגד כח המשיכה אל הצדיק. אלה הם המתנגדים לצדיק שמרחיקים אנשים ממנו.

אולם, כמו כל דבר שמושלך בכוח מן הארץ, כאשר נפסק הכח המכריח הדבר נופל בחזרה לארץ. כן אצל הצדיק; כשנפסק הכח של המתנגדים חוזרים ומתקרבים לצדיק.

ממשיך רבינו ומבאר, שגם למשכן היה 'כח המושך' כאשר היה מושך את השכינה הקדושה לשכון בתוכו. כמובא במדרש ש'משכן' הוא מלשון 'משכון' וערובה לישראל, שאפילו אם ח"ו יחטאו, עדיין תשרה השכינה בתוכם, ככתוב: "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם", לאמור, שאפילו אם בני ישראל המצב שהקב"ה נגעל מהם כביכול – אף על פי כן ממשיך המשכן את השראת השכינה בתוכם.

זאת הסיבה שלא כל אחד היה יכול להקים את המשכן, אלא רק משה רבינו, שכן הצדיק יש לו גם כן את הכח המושך, ולכן רק משה שהיה עניו מכל האדם בבחינת 'עפר' יכול היה להקים את המשכן.

בכך מבואר הכתוב: "לא מרובכם חשק ה' בכם". כלל ישראל אינם כשאר העולם ש'מתרברבים', אלא מתהלכים בענווה ובשפלות – לכן חשק ה' בהם, כי על ידי זה יש לכם 'כח המושך' והם מושכים את השראת השכינה בתוכו.

למעשה, למדים אנו כאן על גדולת הצדיק, שיש לו כח משיכה עד כדי קירבו כל העולם לקדוש ברוך הוא. ואפילו אם אחד חטא ח"ו, והוא נמצא במצב של 'תגעל נפשי אתכם', עם זאת יש לצדיק כוח למשוך את ה' אליו כביכול.

לפיכך צריך להיזהר כל כך מגאווה, שכן זהו הכח המכריח שמשליך את האדם מה', כי אז הוא יתברך אומר: "אין אני והוא יכולין לדור במקום אחד". לעומת זה הצדיק מגלה לכל אחד ואחד כי ה' נמצא "אתך, עמך ואצלך", וככל שהאדם עניו יותר, הוא זוכה שה' נמשך אליו יותר כביכול.

(מעובד על פי שיעורו של הר"ר נחמיה חשין שליט"א. לשמיעת השיעור במערכת השמע של 'אוצרות ברסלב' חייגו 02-9950000)

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support