כח המחשבה

ט׳ באייר תשע״ט

אדם יכול להגיע לעולם האמת ויאמרו לו שהחזיר אלפים בתשובה, וקרב רבים וטובים לצדיקים אמיתיים, והוא יתפלא על זה. וכי מתי הוא עסק בכך? ויאמרו לו, שעל ידי שדן אותם לכף זכות, וחיפש ומצא בהם נקודות טובות, גרם להם שיצאו מהרע שלהם והתקרבו לטוב האמיתי, וממילא הכל בזכותו.

ומקבלין דין מן דין

ידועה שיחתו של רבינו ז"ל (שיחות הר"ן סי' מ"ו) "שכל בחינה שהיא גבוהה יותר אצל האדם, היא יכולה להשיג יותר. למשל, עם הרגל אפשר להשליך איזה דבר למעלה, אבל עם היד אפשר להשליך גבוה יותר, ובהדיבור אפשר להשיג ולהגיע יותר ויותר, כי בדיבור אפשר לדבר למרחוק, והשמיעה היא גבוהה יותר, ואפשר לשמוע קול ממקום רחוק מאוד, והראיה יכולה להשיג ולהגיע יותר ויותר, כי בראיה אפשר לראות ולהביט על השמים, נמצא שכל בחינה שהיא גבוהה יותר למעלה, היא יכולה להשיג ולהגיע יותר, והמחשבה היא גבוהה מאוד מאוד למעלה מן הכל, ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה."

רבינו מלמד אותנו בשיחה זו, שכוח המחשבה גדול אפילו מכח הדיבור, שאף על פי שכח הדיבור חזק מאוד (כמבואר בדבריו ז"ל בתורה ע"ח שאפי' שאדם מונח ח"ו במקום שהוא אפי' בשפל המדריגה, ע"י הדיבור יכול להזכיר את עצמו בה' יתברך) עם כל זה כח המחשבה גדול יותר.

כח המחשבה

ומובא בשם הבעל שם טוב הקדוש זיע"א שיש שלשה עולמות, זה למעלה מזה: עולם המחשבה, עולם הדיבור ועולם המעשה. עולם המחשבה למעלה מכולם, ועולם המעשה נמוך מכולם. ומעשה שאירע בחיי הבעש"ט, שאחד מתלמידיו אמר לחבירו "אקרע אותך כמו דג", והראה הבעש"ט לתלמידיו איך אותו פלוני קרוע כמו דג, ונבהלו התלמידים, וביאר להם, שאף על פי שבעולם המעשה עדיין לא קרע אותו, עם כל זה בעולם הדיבור אותו פלוני כבר קרוע רח"ל. וכמו שכח הדיבור גדול מכח המעשה כנ"ל, כן כח המחשבה גדול מכח הדיבור.

דברים אלו נוגעים להלכה ולמעשה למה שלימדנו רבינו ז"ל (בתורה רפ"ב), שצריך לדון כל אדם לכף זכות. ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה.

לחפש נקודות טובות תמיד

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה, שאדם שרואה יהודי שעדיין אינו שומר תורה ומצוות, או יהודי שבעניינים מסוימים הוא סוטה מדרך הישר, ובפרט בדברים שעיקר יהדותו והעולם הבא שלו תלוי בזה, כמו לחלוק על הצדיק האמת ולדבר רעות, בגאווה ובוז, נגד יראי ה' וחושבי שמו, שעל ידי זה מתרחק מתקוותו לנצח ח"ו, עם כל זה גם בו יחפש נקודות טובות, ועל ידי זה תתבטל ממנו הקליפה וטמטום הלב שגורם לו לחלוק על הצדיק, ויעלה אותו מכף חובה לכף זכות.

מעין זה מספרים מעשה נפלא ממוהרנ"ת זיע"א שמחמת הלשנות המתנגדים שהתירו את דמו עד כדי פיקוח נפש, נאלץ היה לברוח מביתו עד יעבור זעם, וכשחזר לביתו לקראת חג הפסח (לאחר חצי שנה שנעדר מביתו) סיפרו לו ב"ב על הצער והעגמת נפש שסבלו מהמתנגדים, ענה מוהרנ"ת ואמר: שא! יהודים מתכוננים לפסח, אסור לדבר עליהם!

מבהיל! אותם מתנגדים הציקו לו נוראות, הם רדפוהו, איימו על חייו ועל חיי משפחתו, סקלו אותו ואת ביתו באבנים, גרשוהו מביתו וכמעט שהצליחו לגרשו על ידי השלטונות לסיביר. הוא סבל מהם מאוד, ולמרות הכל הוא מצא בהם נקודות טובות ולא הסכים שידברו עליהם רע כלל!

לימוד זכות – יכול להכריע אדם לטוב ממש

אדם יכול להגיע לעולם האמת ויאמרו לו שהחזיר אלפים בתשובה, וקרב רבים וטובים לצדיקים אמיתיים, והוא יתפלא על זה. וכי מתי הוא עסק בכך? ויאמרו לו, שעל ידי שדן אותם לכף זכות, וחיפש ומצא בהם נקודות טובות, גרם להם שיצאו מהרע שלהם והתקרבו לטוב האמיתי, וממילא הכל בזכותו.

עבודה זו אינה מצריכה מאמץ פיזי רב, היא אף אינה כרוכה במגע ומשא ישיר עם הזולת, אלא עבודת המחשבה בלבד. וודאי שטרם שאנו רצים לתקן עולם במלכות ש-ד-י, לנאום, להרצות ולהתווכח, וודאי שנוכל, ולו לנסות, לעבוד ולזכך את מחשבתינו בענין זה.

אמר אחד מגדולי הדור הקודם: ידוע שכל מה שברא הקב"ה יש בו תועלת, מה, אם כן, התועלת בשכל עקום? הרי בלימוד אין בו תועלת, וגם למלאכה הוא לא יצלח? והשיב: כדי לדון לכף זכות. זו התועלת בשכל 'עקום'. ואם מחפש אדם בחבירו נקודות טובות, גם בו יחפשו נקודות טובות, כפי שפירש הבעש"ט הקדוש את הפסוק "ה' צילך", שכמו שמתנהג האדם עם חבירו כך הקב"ה יתנהג עמו.

סיכום מעשי:

כח המחשבה גדול מאוד ולכן צריך כל אחד לחפש בחבירו נקודות טובות, ובזה יוכל להשיבו למוטב, ויכול לזכות כך לקרב אלפים ורבבות אנשים לאבינו שבשמים בלי שום ויכוחים, ועל ידי זה ידונו גם אותו לכף זכות.

הרחמן ברחמיו יזכנו לזה אמן.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support