ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > יסודות ברסלב (ה): קדושה וטהרה

יסודות ברסלב (ה): קדושה וטהרה

ג׳ באלול תשע״ט

אחד מיסודות היהדות – וממילא, יסודות החסידות בכלל וחסידות ברסלב בפרט – הוא ענין הקדושה וטהרה, ה"יסוד". במסגרת סדרת מאמרי "יסודות ברסלב" שבסדרת "מבקשי השם" – נעסוק הפעם בקצרה בענין זה במשנת רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

"צועקים וצועקים וצועקים"

בענין קדושת הברית, מובא בשיחות הר"ן (סי' קט"ו): "עיקר הנסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת של ניאוף", ועוד מובא שם (סי' קכ"ט): "התגברות התאווה הידוע דהיינו תאות המשגל הוא רק מחמת עצבות ומרה שחורה. וצריכים להתגבר בכל עוז להיות אך שמח תמיד. ואמר: אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש וטיט שקשה לו מאוד לצאת משם, צועקים וצועקים וצועקים וכו'".

"צריך לצעוק הרבה לה' יתברך"

ומבואר בספרי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב שהעצה לזכות לשמירת הברית היא, שצריך לצעוק הרבה הרבה לה' יתברך עד שיזכה לשמירת הברית כראוי (ליקו"מ סי' ל"ו), וכן צריך להתקשר לצדיקים הגדולים והנוראים שזכו לקדושת הברית בתכלית השלימות, והם יכולים להשפיע לו שפע קדושה וטהרה ולהביאו לקדושת הברית כראוי.

עיקר התקרבות לה' – ע"י קדושה

ובליקוטי מוהר"ן (סי' כ"ט) מובא: "עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים הוא על ידי תיקון הברית".

ובליקוטי הלכות (הל' קידושין הל' ג') כתב רבי נתן מברסלב: "על ידי קדושת הברית האדם זוכה לרב טוב הצפון וידע ויכיר את כבוד גדלו ואלוקותו ורוממותו יתברך, ויתגלה לו סתרי תורה גנזיא דמלכא וכו' וכו'. כי אי אפשר לידע מה' יתברך בידיעה שלימה כראוי באמת כי אם על ידי קדושת הברית, ואי אפשר לחזות בנועם ה' כי אם על ידי שמירת הברית, וכן בכל הספרים מבואר שזה עיקר הקדושה, ובפרט בספרי הזוהר הקדוש ותיקונים".

ועוד מובא שם: "בדורות הללו גם להיות נשמרים מעבירה גמורה חס ושלום בענין הברית, צריכים גם כן מלחמות גדולות והתחזקות גדול, ותחינות ובקשות הרבה, והתקרבות לצדיקים וכשרים אמיתיים, וכמה דרכי עצות קדושות ולעסוק בתורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים הרבה, כדי לזכות על ידי כל זה להנצל מעברות, חס ושלום".

"ועיקר התשובה, לבלי לעשות עוד"

ועוד מובא שם: "יש אלפי אלפים וריבי רבבות דרגות בבחינת שמירת הברית, וכל החילוקים שבין מדרגות הצדיקים והכשרים שיש ביניהם אלפים ורבבות מדרגות עד אין קץ, רובם ככולם הוא בענין שמירת הברית, אבל על כל פנים כשאינו בעל עברה חס ושלום, הוא בכלל שמירת הברית, ואפילו אם עבר עבירות מקודם, אפילו אם עבר מה שעבר חס ושלום, אף על פי כן אין לך דבר שעומד בפני התשובה, ועיקר התשובה לבלי לעשות עוד מה שעשה וכו'".

התיקון הכללי

וכן גילה רבי נחמן מברסלב את ענין התיקון הכללי, שהם עשרה פרקי תהילים, שהם תיקון למקרה לילה בשוגג, ואמר לשני תלמידיו: "היות בענין זה הידוע (היינו מקרה לילה חס ושלום) נלכדים בודאי שלשה חלקי העולם, אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו שאלו העשרה קפיטל תהלים מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד, ויש מי שיקרה לו על ידי ריבוי אכילה ושתיה או על ידי חולשות ועייפות או על ידי שאינו שוכב כראוי, וכל זה אינו כלום (והוא כמו תינוק שמשתין בשינה).

גם יש ששומרים אותו מלמעלה וניצול מהמקרה, או שהמזל שומר אותו וניצול. גם לפעמים נדמה להאדם בשינה בחלום כאלו הוא נופל, ואחר כך מתעורר משנתו, גם זה מן השמים שמצילין אותו מזה. רק מי שיקרה לו, חס ושלום, מחמת הרהורים, מזה נבראים ממש קליפות, חס ושלום, כמבואר בספרים. אבל מי שיאמר באותו היום אלו העשרה קפיטל תהלים בודאי יתקן בזה מאוד מאוד. וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על ענין זה, ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור, וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה, וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר ה' יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלמות. וענין תיקון זה על ידי אמירת העשרה קפיטל תהילים הנ"ל הוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד", ואמר שלא נודע זאת מיום בריאת העולם.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support