התקשרות

ג׳ בניסן תשע״ט

גם אתה, במצבך הנוכחי, שאתה לבד, בודד, בכל זאת תקשר עצמך כרגע עם הרבים, דמיין לנפשך שאתה נמצא כעת עם הרבה אנשים יחד, בהתקשרות חזק, אתה לא לבד! אתה לא בודד! – ובזה תקבל כוח עצום להינצל ממצבך העגום (נועם שיח)

(תמלול משיעוריו של רבי לוי יצחק בנדר שנמסרו בין מנחה לערבית. נערך ועובד על ידי הרב ברוך מרדכי פראנק)

ההתקשרות – כסגולה להינצל ממצבים קשים

בחיי מוהר"ן (עבודת ד' אות ו') כתוב: "אמר לאחד, על מה שסיפר לפניו שהיה מורגל בעברות גדולות, עד שכמעט לא היה ביד עצמו למנוע עצמו מלעשותם. השיב לו: יש בחינת התקשרות. לקשר ולחבר עצמו יחד בהתקשרות חזק, ועל ידי זה יכולים להתגבר ולהינצל. רבנו ז"ל לא ביאר הענין, ואף על פי כן אפשר להבין הענין קצת, והיא עצה נפלאה".

ההתקשרות?!

מה היא? מה ענינה?

הגמרא מספרת על רב עמרם חסידא. שנקלע לשעת נסיון. הוא היה אז לבד, לבד, והוא כבר רץ ועלה על מדרגות הסולם – – –

והאש, האש, בער בעצמותיו!

הוא הרהיב עוז בנפשו, והתחיל לצרוח: נורא בי עמרם! נורא בי עמרם! [=אש בבית עמרם] התאספו סביבו כל תלמידיו – – –

אין לשער עוצם הבושה שעברה עליו באותו רגע!

אבל הוא ניצל!

היוצא מהסיפור שכשהאדם נמצא לבד, כשהוא יחיד, הוא לפעמים נקלע לסכנות גדולות, ולכן יש ענין להיות יחד, בהתקשרות, ובזה אפשר להינצל.

המשנה אומרת: "אל תהי רשע בפני עצמך" – בזה לבד, בעצם היותך 'בפני עצמך', בזה עצמו שאתה מופרד מאחרים, מבודד לעצמך, בזה לבד הינך כבר מוגדר כרשע חלילה!

כשנכללים עם הרבים, יחד, יש בזה ענין של כוח ההתקשרות, וניצולים!

אחוז בכסא כבודי – ותינצל

רבנו אכן לא ביאר כאן את ענין ההתקשרות שעליה דיבר, אבל אפשר להבין שכוונת הדברים היא גם על ענין זה של ההתכללות יחד של אנשים רבים, ובפרט ההתכללות וההתקשרות אל הצדיק אשר הוא כולל בתוכו את הרבים, על ידי זה אפשר להינצל.

על מי מדברים כאן? – כשנתבונן בחיי מוהר"ן נראה שמדובר שם על אחד שסיפר צערו לפני רבנו על מצבו העגום שהוא היה מורגל בעברות גדולות! מדובר שם גם על אחד שלא היה באפשרותו להינתק מהרגלו בעבירות גדולות הללו! רח"ל, הוא לא היה יכול להינתק מהם רח"ל! – ובכל זאת, רבנו גם לו אמר, שעצתו היא: התקשרות!

רבנו לא ביאר את העניין, אבל בכל זאת אפשר להבין במקצת את עניין ההתקשרות, כאמור, שהיא התקשרות והתכללות יחד נפשות ישראל ובכך אפשר להינצל גם ממצבים קשים כאלו.

רבנו מביא בליקוטי מוהר"ן (תורה א' ח"ב) את מאמר חז"ל: בשעה שעלה משה למרום ומלאכי השרת ביקשו להשאיר את התורה בשמים, אמר לו הקב"ה למשה: החזר להם תשובה. אמר משה: שמא ישרפוני בהבל פיהם. אמר לו הקב"ה: אחוז בכסא כבודי. ומפרש שם רבנו: תקשר עצמך לכלליות נפשות ישראל ששורשם מתחת לכסא כבודי, ובזה תינצל מקנאת המלאכים שלא ישרפוך בהבל פיהם. בוא וראה כוח ההתקשרות!

כוח ההתקשרות של נפשות ישראל יחד, בכוחה להציל גם את הגדולים במעלה, את עמודי העולם – – –

כוחות חדשים בכוח ההתקשרות

כשמגיעה חלילה, איזו תבערת אש על האדם, מלחמה של בלבולים, של מחשבות, אש של תאוות הראיה רח"ל, אש תבערה – עצתו אמונה לקשר עצמו תיכף ומיד להצדיק, לקשר עצמו תיכף ומיד לכלל נפשות ישראל! – ובזה ינצל.

גם אם רבנו לא ביאר כל כך את ענין ההתקשרות, בכל זאת, מוסיף ר' נתן, אפשר להבין קצת ענין זה, והיא עצה נפלאה.

כשהאדם הוא יחידי, כשהאדם נמצא בודד, לבד, אם חלילה היצר הרע מנסה אז להתקרב אל האדם היחידי הזה, יש לו כוחות גדולים נגד האדם. וכל זה בגלל היותו לבד, בודד, אבל בו ברגע שהוא מקשר עצמו לכלל, הוא מיד מקבל כוחות אחרים חדשים וחזקים.

לקשר עצמו יחד, בהתקשרות חזק – – –

אל תהיה לבד! אל תהיה בודד!

ראינו דבר זה הרבה פעמים בפועל ממש, כשהאדם נמצא לבד, בודד, יחידי, הנסיון מתגבר עליו וכמעט נטיו רגליו, חלילה. אבל כשהוא נמצא יחד עם עוד אנשים, בהתקשרות יחד, הנסיון מתבטל כל היה.

רבנו בא בכאן לגלות ענין חדש, והוא: גם אם אתה נמצא כעת לבד, בודד, יחיד, בכל זאת תקשר עצמך במחשבתך בהתקשרות יחד, בהתקשרות חזקה, עם הכלל – ובזה גם תינצל! – – –

אותו ענין מצאנו גם בענין של התקשרות לצדיקים, יש הרבה חילוקים בענין זה. כי אותו האדם המקושר באמת לצדיקים מקבל כוחות חדשים לגמרי בתורה ותפלה ועבודת השם יתברך.

ברגע שהאדם מקשר עצמו לרבים, הוא כבר לא יחידי, הוא כבר לא בודד, הוא באותו זמן כאילו נמצא, ביחד, עם הרבה אנשים, ובזה כוחו רב ועצום נגד היצר הרע – – –

אין ספק שעצם ההתקשרות הוא לא דבר של מה בכך, עצם ההתקשרות יכולה להיות כבר מאוד על האדם לעשותו ולקיימו. כי הוא הרי בכל זאת נמצא לבד, בודד, והבעל-דבר מתגבר עליו, ואש תבערת התאוות בוערת בו?! – – –

אבל רבנו הקדוש בא לגלות לו לאותו אדם: כן, גם אתה, במצבך הנוכחי, שאתה לבד, בודד, בכל זאת תקשר עצמך כרגע עם הרבים, דמיין לנפשך שאתה נמצא כעת עם הרבה אנשים יחד, בהתקשרות חזק, אתה לא לבד! אתה לא בודד! – ובזה תקבל כוח עצום להינצל ממצבך העגום.

כוח הכלל, כוח הרבים – גם כאשר אתה לבד!

כל דיבור של רבנו צריך הרבה מאוד להסבירו ולפרשו ולהורידו איך הוא שייך לכל אחד ואחד, כמו כן כלפי הדיבור הזה של רבנו, העצה הנפלאה הזאת של ההתקשרות שרבנו גילה לנו בכאן.

נכון שרבנו כאן מדבר על אחד שנכשל בעברות גדולות מאוד והיה לו קשה להינתק מהם, אבל דבר זה שייך לכל אחד ואחד בענינו הוא, כל אחד לפי בחינתו, בכל דבר וענין שעובר עליו בעבודת ד' שהוא הפך ונגד רצון השי"ת, העצה היא: לקשר עצמו אל הכלל, אל הרבים!

תשכנע את עצמך ותדמיין לעצמך: אני לא לבד! אני לא בודד! אני נמצא כעת קשור יחד עם הרבה אנשים! – בזה הוא מקבל בתוכו כזה כוח כאילו אכן היה נמצא עכשיו עם הרבה אנשים בפועל ממש.

כשיש הרבה אנשים יחד, בפועל, הרי כמעט ולא שייך נסיון – בא רבנו לגלות ולהודיע, שיש בנמצא כזאת עצה בעבודת השם, שגם כאשר האדם הוא יחיד, בודד, לבד – גם אז יש בכוחו להמשיך על עצמו את אותו כוח הרבים, את אותו כוח הכלל, וזאת, על ידי שיקשר עצמו במחשבתו בהתקשרות חזק אל הכלל, אל הרבים! – ובזה הוא אכן מקבל בנפשו כוחות עצומים כאילו הוא היה נמצא כעת, בפועל, יחד עם הכלל, יחד עם הרבים – – –

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support