ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > הלכות בין המצרים

הלכות בין המצרים

י״ד באב תשע״ט

מקבץ הלכות ומנהגים לימים שבין שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, הנקראים "ימי בין המצרים", שיש להמעיט בהם בשמחה ובמעשי שמחה, ויש להזהר בהם משום סכנה. (הלכות) (בין המצרים)

ברכת שהחיינו.

(א) אין לברך ברכת 'שהחיינו' בימים אלו. אבל בשבת אין להחמיר בזה, ולפי האריז"ל אין לברך שהחיינו גם בשבת (שו"ע תקנא יז, משנ"ב צח ושעה"צ צט, מג"א מב, באר היטב ושע"ת לח).

(ב) ולכן אין לאכול פרי חדש, כיון שיצטרך לברך עליו שהחיינו. ואם לא ניתן להשיג את הפרי אחר כך, מותר לאכלו ולברך עליו שהחיינו. אכן אם אפשר לדחות את אכילתו לשבת, צריך לעשות כן (רמ"א שם ומשנ"ב קא). וכן מעוברת או חולה הזקוקים לפרי חדש, מותרים לאכלו אך לא יברכו עליו שהחיינו (משנ"ב צט).

(ג) בעת: ברית מילה, פדיון הבן, ראיית בתו בפעם הראשונה – מותר לברך שהחיינו (ראה: שו"ע שם. מאמ"ר טז. מקדש ישראל כט).

קניית בגדים וכלים ורהיטים חדשים.

(א) בגד שמברכים עליו שהחיינו, אין לקנותו וללבשו בימים אלו. אמנם אם מברכים עליו שהחיינו רק בעת הלבישה הראשונה ולא בשעת הקניה, אזי מותר לקנותו אך לא ילבשו אותו עד אחרי ת"ב. ואם מוכרח ללבשו עתה, מותר ללבשו אך יש להסתפק אם יברך שהחיינו (שמא דינו כחולה שאינו מברך או כמי שלא ניתן להשיג הפרי וכו' שמברך).

(ב) בגד שאין מברכים עליו 'שהחיינו', מותר לקנות בימים אלו עד ר"ח אב. והיינו בין שהסיבה שאינו מברך הוא מחמת מיעוט חשיבות הכלי, ובין אם הוא מחמת שאינו נוהג לברך שהחיינו בכל אופן על בגד חדש (משנ"ב מה. הליכות שלמה פי"ד א. קובץ מב"ל יח).

(ג) כלים ורהיטים וכיוצא באלו שמברכים עליהם שהחיינו, אין לקנות בימים אלו. אמנם הקונה דבר שיש לו שותפים בשמחתו, כגון כלי או רהיט חדש המשמש לו ולאשתו או לשאר בני הבית, שאז צריך לברך עליו 'הטוב והמטיב' – מותר לקנותו ולברך עליו בימים אלו (שע"ת יז. קובץ מב"ל ביהמ"צ יח).

(ד) בכל זאת יש שנוהגים לא לקנות או לחדש 'בגד חשוב' או לקנות כלי או רהיט המביא לידי שמחה גדולה, אף באופן שאין מברכים שהחיינו (ראה: א"ר תקנא יז, אפילו בשבת. ערוה"ש תקנא יח. קובץ מב"ל יח, שיש להמנע במידת האפשר).

שונות:

(א) אין שום איסור לעבור דירה בימים אלו, בין דירה קנויה ובין שכורה (שו"ת לבושי מרדכי א קא. הליכות אב"י ביהמ"צ י, עד ר"ח אב). אך יש שנהגו להחמיר בזה משום 'סימן טוב'.

(ב) מותר לעשות שיפוצים ולסייד בימים אלו עד ר"ח אב. ובכל זאת יש שהחמירו בזה. (בא"ר תקנא ד, שנהגו לא לצייר. בהליכות אב"י ט, שמנהג ירושלים לא לסייד אבל אין איסור. קובץ מב"ל יח, מותר וטוב אם יעשה קודם).

(ג) מותר לטייל ולהתרחץ בים או בבריכה, עד ר"ח אב. אכן כיון שיש חשש סכנה בימים אלו, לכן אם אין צורך הגון יש להימנע מכך. ואותם המחלקים בין מי שהתחיל להתרחץ לפני ימים אלו ובין מי שעדיין לא התחיל, אין לזה שום מקור (ראה: מקו"ח תקנא יד. הל"ש פי"ד ה. קובץ מב"ל יט. שו"ת תשובות והנהגות ב רסג. מקדש ישראל מו).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support