ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > הכל בראש שלך

הכל בראש שלך

י״א באב תשע״ט

כשמגיעים ימי ראש השנה, ימי המלכת ה' יתברך בכל העולם כולו, תיקנו לנו חכמינו ז"ל את כל סדר התפילות על ענין זה, להמליך את השי"ת על כל העולם כולו; ובזה שאנו משליכים עצמנו ובתוך כל טרדותינו וטרחותינו באים לצדיק הגדול הזה שקידש וטיהר מחשבתו לגמרי אנו מושכים על עצמנו את אורו הגדול על כל השנה כולה.

לקראת יום הדין – כיצד 'ממתיקים דינים' ואיך טהרת המחשבה קשורה בראש השנה?

רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן (ח"ב ריא): "מה שהעולם נוסעים לצדיקים על ראש השנה – כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבה".

ההסבר הוא, שיהודי הוא חלק א–לוה ממעל, וכשהוא שומר על קדושת מחשבתו, קדושתו שומרת אותו מכל רע, וכל הבריאה כולה, עליונים ותחתונים, בני ברית ושאינם בני ברית, יראים ופוחדים ממנו ואין כל צר ומשטין יכולים להזיקו או להכשילו ח"ו – כמו שכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". ולהיפך, כשהאדם אינו שומר על קדושתו המחשבה שלו, הוא נותן כוח לסטרא אחרא ומשליט 'דינים' על עצמו.

מהי עבודת 'קדושת וטהרת המחשבה' השייכת לכל אחד בחיי היום יום?

נסביר את הדברים על פי דבריו הידועים של רבי לוי יצחק בנדר ז"ל.

אם אתה מוכרח לצאת כעת לרחוב, לעשות איזו פעולת חולין – מדוע שלא תיקח עמך צידה נכונה לדרך, צייד את מוחך באיזה קטע מליקוטי מוהר"ן! שנן לעצמך איזה 'קטע' של רבה בר בר חנה על פי התורות בליקוטי מוהר"ן! הרי כך תטהר את מוחך, כך תאיר לך התורה – – –

לפעמים אנו לומדים כל היום עד שאין לנו כבר זמן להתבונן מה למדנו היום… עכשיו כשאתה מוכרח לשוטט ברחוב וכיוצ"ב נוצרה בידך הזדמנות מיוחדת להמליך אותו יתברך בעולם.

חז"ל גילו לנו "כולא במחשבה אתברירו" [=הכל מתברר – בא לידי תיקון – על ידי המחשבה] כל איש ישראל יכול בכל רגע ורגע, ובכל מצב שבו הוא נתון, לפרסם את מלכות השי"ת בעולם. כשהוא נוטל כוס מים פשוטים בכדי לשתותו לצמאו והוא מברך לפניהם ולאחריהם – ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם – בזה הוא פירסם את מלכותו יתברך בכל העולמות – על ידי שהוא מקשר את המחשבה עם הדיבור בְּבָרְכוֹ 'מלך העולם' עם הכוונה הפשוטה שהקב"ה הוא מלך על כל העולם כולו. נמצא שדרך כוס מים ששתה זכה להמליך את ה' יתברך על הכל.

במה שונה האדם מהחי? כי יש לו כוח הדיבור! כתוב "ויהי האדם לנפש חיה" ותרגומו "לרוח ממללא [=נפש מדברת]". האדם יכול לדבר דיבורים לה' או דיבורי תורה ובכך הוא מקשר מחשבתו לדיבוריו ואז הוא מקדש ומטהר עצמו.

חכמינו ז"ל התקינו לנו את כל סדר התפילה על מנת שנוכל להוציא את כל בקשותינו ורצונותינו לה' יתברך. רבינו ז"ל המשיך וגילה לנו את עצת ההתבודדות, לשוחח ולדבר על הכל בינינו לבין קוננו. הפה הוא על פי קבלה מכוון כנגד ספירת ה'מלכות' שכן על ידי הדיבור ממליכים את ה'. אך המחשבה בשורשה היא ספירת ה'חכמה' שהיא דרגא נשגבה יותר. על כן צריכים ביותר להזהר מאד בקדושתה וטהרתה.

כשמגיעים ימי ראש השנה, ימי המלכת ה' יתברך בכל העולם כולו, תיקנו לנו חכמינו ז"ל את כל סדר התפילות על ענין זה, להמליך את השי"ת על כל העולם כולו; ובזה שאנו משליכים עצמנו ובתוך כל טרדותינו וטרחותינו באים לצדיק הגדול הזה שקידש וטיהר מחשבתו לגמרי אנו מושכים על עצמנו את אורו הגדול על כל השנה כולה.

רבי נחמן רוצה שכל אחד ואחד, יהיה מי שיהיה, יהיה נהפך למהותו של הצדיק. כעת כשכל אחד מאתנו מטריח עצמו עבור הנסיעה לראש השנה ואם ישמור על עצמו שכל רגע ורגע לפני הנסיעה ובעת הנסיעה עצמה, יהיה הכל בקדושה ובטהרה, על ידי זה יזכה בעז"ה להמתקת הדינים כמאמר רבינו ז"ל בתורה הנ"ל, ולכתיבה וחתימה טובה.

 

(מעובד מתוך שיעורו של הרב ישראל מאיר ברנר. ניתן להאזין לשיעור המלא במערכת השמע של 'אוצרות ברסלב' 02-9950000 במדור 'עניני דיומא' – על אלול וימים נוראים)

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support