ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > ההכנה לקבלת אור האמת

ההכנה לקבלת אור האמת

כ״א בכסלו תש״פ

נס חנוכה פעל בעולם הארה מכוחה של האמת. בתוך חשכת הגלות הבזיקה הארה נפלאה וגילתה את האמת הברורה: יש לנו חלק באלוקי ישראל! כל אחד מאתנו קשור בקשר נצחי אל הבורא, בכל אחד ספון חלק אלוקי, שמתעורר ונותן לו כח אלוקי כאשר הוא מתפלל ומבקש להתקרב לבוראו.

תקציר: נס חנוכה האיר בעולם את הארת אור האמת, לגלות לנו שכל אחד מאיתנו, כל יהודי, בכל מצב, קשור בבורא עולם בקשר נצחי.

"כבר ניסיתי עשרות פעמים, התפללתי, ביקשתי. אני לא רואה תקוה, כנראה שנולדתי במזל שכזה, זה משהו ביסוד תכונותיי שאינו נתון לשינוי". "אני לא מוכן לשקר בעצמי, אדם צריך להכיר את עצמו, זה לא בשבילי". "למה לי לתעתע בעצמי פעם נוספת, אני רואה שהתאוות הגשמיות חזקות יותר ממני פי כמה".

את הנוסחאות הללו, שומעים שוב ושוב מפי בני אדם בכל הנוגע לעבודתם הרוחנית, הן בעבודת המידות, הן בזיכוך מתאוות רעות, והן בסור מרע ובעשה טוב. האדם מנסה להשתנות פעם ופעמיים וזה לא 'הולך,' והקשיים והכישלונות מרפים את ידיו. הוא בטוח שמי כמוהו מכיר את עצמו ויודע את נפש 'בהמתו', הוא הרי לא מחליט זאת על פי השערות מדומות אלא מכח ה'מציאות' שהוא עצמו עבר.

אולם חז"ל מגלים לנו: "וחושך, זה גלות יון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל" (בראשית רבה ב, ד). כוחה של מלכות יון היתה בהתזת הכפירה, שהעולם מתנהג עפ"י דרך ה'טבע'. כפירה זו הינה למעשה מסך מחשיך על המציאות האמיתית. האדם נתון בחושך, סיבה ידועה ומוכרת לדמיונות ותעתועים, הוא 'בטוח,' הוא רואה, הוא מרגיש, הוא מתפחד, חש ממש, אבל כל אלו הינם חלק בלתי נפרד מביעתותי חלום… נדמה לו שהוא בוחן את עצמו לפי המציאות הפשוטה והברורה, אבל לאמתו של דבר אין אלו כי אם דמיונות שוא.

בפועל, הרי כל אחד מישראל מושגח ממנו יתברך באהבה ובחמלה בלי סוף. כל בקשה ותפילה שלו בוקעים רקיעים, הוא מחובר בכל תנועה קלה שלו לחי החיים, ובקרבו טמונים כוחות עליונים כבירים שביכולתם לעמוד נגד כל כוחות הרע. אך טומאת גלות יון יוצרת מצב של 'חושך'; לא מבחינים באהבה זו, האדם אינו רואה ומכיר בכוחותיו. וכך מכריחה אותו טומאת יון, לדמות בנפשו שאין לו חלק באלוקי ישראל, שאין הוא קשור בעבותות אהבה נצחיים לאביו שבשמיים. בכח החשיכה נולדים אצלו דמיונות וחלומות כוזבים ושקריים; נדמה לו שהוא חלש וחסר כח, ושכנגדו עומדים כוחות רע שלעולם לא יוכל להם. ומהפחד שנוצר על ידי הדמיון ניטל ממנו אפילו הכח לצעוק ולהתפלל, הוא נותר חסר אונים ומביט בייאוש על סופו המר.

נס חנוכה פעל בעולם הארה מכוחה של האמת. בתוך חשכת הגלות הבזיקה הארה נפלאה וגילתה את האמת הברורה: יש לנו חלק באלוקי ישראל! כל אחד מאתנו קשור בקשר נצחי אל הבורא, בכל אחד ספון חלק אלוקי, שמתעורר ונותן לו כח אלוקי כאשר הוא מתפלל ומבקש להתקרב לבוראו. כח אדיר שיכול להפוך כל מציאות וכל טבע! כך, שלעולם לא ניתן לבחון את כוחו של יהודי על פי התוצאות הנראות בשטח, מכיון שמבחן שכזה הינו כוזב ביסודו. אין עוד שקר ודמיון גדול יותר מאשר זה שמדמה לעצמו שהוא רחוק ומנותק מאלוקיו באיזה שהוא חלק בכוחות נפשו ועבודתו, זהו עיקר טומאת יון וכנגד זה ניתן לנו קדושת אור האמת של חנוכה.

נרות המנורה הטהורה בבית המקדש הינם "עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל" (מנחות פו ע"ב). הם מעידים על האהבה הנצחית שבינינו לבין אבינו שבשמים. נרות אלו הודלקו בשמן שנמצא בפך שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, אשר שמן זה רומז על השכל האמיתי שחתום בחותמם של צדיקי אמת, שהם ורק הם יודעים את מהותו האמיתית ואת כוחו האמיתי של כל יהודי.

וכך מלמדנו מהורנ"ת זי"ע: "נר חנוכה מאיר האמת בעולם שהוא עיקר האור, לדחות החושך שעל פני תהום שהוא בחי' יון, שע"י האמת שהוא נר ה' יכולין לחפש בכל חדרי בטן לצאת מאפילת החשכות שהם כלל התאוות והמדות רעות, כי האמת מאיר למצוא עצה והתחזקות לשוב מכולם להשי"ת. כי אפילו כשנדמה להאדם שיודע האמת, רק שהתאוות מתגברים עליו גם זה שקר, כי נדמה לו שאין בכוחו לעמוד כנגדם, אבל אם ימשוך עצמו להאמת בודאי יהיה לו כח ועצה להימלט מהם, כי באמת לאמיתו בודאי יש לו כח" (ליקוטי הלכות, גניבה ה, יד).

הנס הנפלא של חנוכה מתעורר שוב בכל דור ובכל שנה אצל כל אדם, אך ההכנה העיקרית היא, שלפחות נדע שאנו שרויים ב'מדמה' בהמי שמטעה אותנו, ושהאמת נמצא אצל הצדיק, ואשר על כן נרצה ונייחל לקבל האמת ממי שיודע אותו. לפחות לא ניגש לימי חנוכה אלו בזקנה וטפשות הדמיון, כאילו שאנו כבר מכירים עצמנו שגם הכח של חנוכה אינו מסוגל לעורר אותנו. זהו ח"ו סתימת הגולל על אור האמת הלזה, שבא ללמדנו שלעולם ובכל מצב יש לנו תקוה. עלינו גם לזכור שהאמת היא שימי חנוכה דהאי שתא לא היו לעולם, זהו
חנוכה חדש לגמרי לגמרי, ובו מתעוררים חסדים חדשים נפלאים ועצומים לרפואת נפשנו, חסדים שאין להם קץ, ושום כשלון של העבר לא יכול להחליש את התקוה החדשה והנפלאה שמתעוררת עתה.

הבה נכין עצמנו כבר מעתה, להפיל תחינה לפני בוראנו, הן בימים שקודם חנוכה ובחנוכה עצמו, ובפרט בעת רצון זה של הדלקת נר חנוכה בו מתנוצץ אור אמת זה, שנזכה שקדושת אור החנוכה יאיר בלבנו, שמעתה נבחן את עצמנו ואת כוחותינו רק לפי האמת שגילו הצדיקים שבודאי יש לנו כח לצאת מכל רע, ולא לפי החושך והדמיון שמקיף אותנו. אמת זו תאיר את חשכת לבנו ותתן לנו את הכח להתפלל, ולהילחם לחפש עצה, ולהינצל.

למאמרים נוספים על חג חנוכה – לחצו כאן

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support