ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > הדרך הסלולה בים החיים

הדרך הסלולה בים החיים

י״ב באדר א׳ תשע״ט

"דע, שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית, כי סוד כוונות אלול הוא 'הנותן בים דרך' (וכמבואר בכוונת האר"י ז"ל), להאיר בחינת דרך בים, ודרך זה נפתח בחודש אלול"

(ליקוטי מוהר"ן ח"ב, פז)

בימים אלו – ימי חודש אלול – הולכת ונסללת "דרך" התשובה. דרך אשר עליה נאמר בפסוק: "כה אמר ה' הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה" (ישעיה מג, טז).

בכתבי האר"י הקדוש, מבוארים כוונות עמוקות וייחודים עילאיים, בסוד אותה ה"דרך". ובליקוטי מוהר"ן תורה ו', מגלה לנו רבינו מה משמעותם של אותם כוונות וייחודים, עבורנו, בעבודת ה' היומיומית.

בתוך דבריו כותב האר"י הקדוש, ש"דרך" היא בגימטריא פעמיים "יבק" [-שם קדוש]. ובדברי רבינו מבואר, שהכוונה לעבודת ה' היא, ש"דרך" התשובה מלמדת את האדם, שיהיה פעמיים "בקי"; בקי ברצוא ובקי בשוב. "היינו, בין שיזכה לאיזו עליה, לאיזו מדרגה גדולה, אף על פי כן אל יעמוד שם, ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקי בזה מאד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר, שזהו בחינת בקי ברצוא. וכן להיפך, שאפילו אם יפול, חס ושלום, למקום שיפול אפילו בשאול תחתיות, גם כן אל יתייאש עצמו לעולם, ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל, וזה בחינת בקי בשוב. כי אי אפשר לילך בדרכי התשובה, כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו".

אכן, בקיאות הנפלאה הזאת – המלמדת אותנו לחתור תמיד הלאה, ומאידך לא ליפול אף פעם – סוללת עבורנו את 'דרך' התשובה, בתוך 'ים' החיים הסוער.

"והכוונה הפשוטה שיוצא מזה לכל בני אדם הפשוטים הוא: לידע, שאפילו בתוך מצולות ים השוטפים מאד על האדם כהמון גלי הים ממש, בבחינת 'ותשליכני מצולה בלבב ימים', אף על פי כן גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו יתברך, על ידי בחינת 'אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך', שזה סוד כוונת אלול, שכל אדם יכול לזכות אליו תמיד בכל מקום שהוא, בפרט באלול, אם יאמין בזה באמת ובפשיטות!" (משיבת נפש, צה).

* * *

עתה, שימו לב:

רבינו הקדוש לא רק 'גילה' את סוד ה'דרך', אלא הוא גם זה שסולל אותה! הוא זה שסולל בתוך ים החיים הסוער של כל אחד ואחד, את דרך התשובה, ומלמד אותנו בספריו הקדושים כיצד להיות 'בקי' בכפליים; 'בקי' בהתנהגות בעת ירידה ו'בקי' בהתנהגות בעת עליה.

רק מי שזכה להשיג את סוד המרכבה העליונה, הוא זה שיודע לחזק את נשמות ישראל, ולסלול בלבם 'דרך' התשובה. וכדבריו הנוראים של מוהרנ"ת במכתבו:

"אין זה דבר פשוט להחיות ולהחזיק את האדם שלא יפול יותר כשהוא בשאול תחתיות ממש חס ושלום, רק יש בזה סוד גדול ונורא, סוד עמוק ונסתר מאד מאד שהוא 'סוד כונות אלול', שזה הסוד אין יודע רק מי שדיבר וגילה זאת התורה הנוראה, שהיא סוד השגת מעשה מרכבה בתכלית המעלה עד בחינת נקודה העליונה מאד, להשלים בחינת 'אדם היושב על הכיסא'.

"אין מי שיוכל להחיות עתה הנפשות הירודות בדורות האלו, כי אם מי שגילה התורה הנ"ל, וביאר לנו בפשיטות והזהיר אותנו לקיים 'ואציעה שאול הנך', ועוד בכמה וכמה לשונות קדושות כאלה שהחיה אותנו באמרות ה' אמרות טהורות המשיבין את כל הנפשות הירודות שבעולם בשבעה משיבי טעם וכו' וכו'.

"ותמימות ופשיטות דבריו הקדושים מחיין ומשיבין את הנפש מאד. אבל באמת יש דברים בגו, סודות עמוקות ונסתרות מאד. ואי אפשר לבאר אפילו מה שיש בלבי בזה, מכל שכן הנסתרות לה' אלקינו וכו'. אך הנגלות לנו ולבנינו, לשמור לקיים דבריו הקדושים בפשיטות ותמימות.

"ועתה אחרי הודיע אלקים אותנו ואותך ואת כולנו כל זה ויותר ויותר. היזהר והיזהר לקיים גם מה שהזהיר מאד לבלי להיות זקן חס ושלום, בפרט עתה בימי אלול ותשרי שצריכין שכל אחד ואחד ימשיך על עצמו התחדשות על כל השנה כולה" (עלים לתרופה, מכתב מיום ג' תצא תר"א).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support