ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > דרכי ההתחזקות של הצדיקים

דרכי ההתחזקות של הצדיקים

ל׳ בסיון תשע״ט

הצדיקים מלמדים את המקורב אליהם את דרכי המחשבה האמיתיים, איך להפוך כל נסיון וכל ירידה ונפילה, למחשבה קדושה של התקרבות להשי״ת. כי כל מחשבה הנכנסת בלב, יש בה צד הרע שעליו לשנוא ולרחק ויש בו צד הקדושה, שאם יתדבק לצדיקים, יבין איך ממקום זה אפשר להיות קרוב להשי״ת.

יש נשמות שנפלו וצריכים להחיותם ולהשיבם בכל מיני מטעמים המשיבין את הנפש, ועל ידי התנוצצות המוחין בחינת תפילין, שזוכין על ידי שמשברין התגברות הרהורי ניאוף, על ידי זה נעשים דיבורים כשרים להחיות ולהשיב את אלו הנשמות הנפולות (על פי לקו״ת סי׳ ה')
משיבת נפש, כח

יש כאלה שנדמה להם שדרכי החיזוק של רבינו ז״ל הם רעיונות טובים המועילים לאלו שעוסקים ברפואת הנפש, למצוא מחשבות ודרכים בהם יוכל האדם להצליח, אם רק ישנה כיוון מחשבה לדרך מחשבה בריאה של תקווה ושמחה. נדמה להם שהצלחת החיזוק היא בדרך של שטיפת מוח ברעיון וגישה חיובית, בכדי להוציא כל מחשבה אחרת המפילה את הרוח ומחלישה את הדעת. אך באמת כל דרכי ההתחזקות המוזכרים בדברי הצדיקים, הם שפע רוחני ממקור מדות הרחמים, הנמשכים משורשי אור התורה, בדרך מופלאה הידועה רק לצדיקים, ולכן ההצלחה האמיתית ללכת ולקיים דרכים אלו, תלויה במידת ההתקרבות אליהם.

קדושת התפילין הנעשית מעור בהמה דייקא

עיקר תיקון המחשבה, הוא כאשר האדם מבין שכמו שקדושת התפילין נעשית מעור בהמה, כמו כן דייקא מתוך נסיונות של גאווה וחסרון תיקון הברית אפשר לבוא למחשבות קדושות, כי עיקר תיקון המוח נעשה כאשר לוקח את גופו שנפל למצב של "החתים בשרו" להפוך אותו להיות "חותם דקדושה" – התנוצצות המוחין בחינת קדושת התפילין.

וכאשר אדם יודע יסוד זה, אזי אינו מתבלבל ונופל בדעתו מכל נסיון, אלא הולך וצועק להשי״ת מעומק ליבו שיגלה לו העצה איך לגלות האמונה מתוך המקום שלו, וכך מתגלה לו עצה ודרך איך להפוך כל מחשבה, למחשבה קדושה של התקרבות להשי״ת.

הכח להכנס לעבודה זו, הוא כאשר האדם מתקרב לצדיקים המלמדים אותו דרכי מחשבה אמיתיים, איך להפוך כל נסיון וכל ירידה ונפילה, למחשבה קדושה של התקרבות להשי״ת. כי כל מחשבה הנכנסת בלב, יש בה צד הרע שעליו לשנוא ולרחק ויש בו צד הקדושה, שאם יתדבק לצדיקים, יבין איך ממקום זה אפשר להיות קרוב להשי״ת.

התנוצצות המוח

בשעה שעוסק בעבודת השי״ת באופן כזה, לגלות אמונה מעומק הנסיונות והנפילות, אזי בא להתנוצצות המוח, [כי המוח הוא כמו נר דולק, שצריך שמן כדי שידלק, וזה נעשה על ידי שמעלה ליחות ושמנונית הגוף למח, כלומר מהפך כל מחשבה של ׳החתים בשרו׳ למחשבה קדושה]. ומעתה כל המחשבות קדושות מהשי״ת, וכל הידיעות של ההתחזקות – להיות קרוב להשי״ת תמיד, כבר אינם נחשבים אצלו בגדר רעיונות בעלמא, אלא הם נעשים מחשבות של אמונה וקרבת ה׳ אשר יש בהם חיות אמיתית, כי מוחו מאיר בהתנוצצות נפלאה בלימודים אלו של הצדיקים. ואם זוכה להתמיד בזה אזי זוכה גם להחזיק באמונה חזקה גם בזמנים של קטנות המוח, בעת שהאמונה אינה מאירה כראוי. כי הרשימו של ההתנוצצות המוח, מאיר לו גם בשעת השינה, בבחינת 'חלום על ידי מלאך', כדוגמת השינה הגשמית, אם היה מוחו זך ביום, אזי חלומו בקדושה, כמו כן כאשר עובד להעלות המח מתוך הירידות, אזי זוכה שגם בעת קטנות ושינה יכול להחזיק עצמו באמונה.

דיבורים כשרים המשיבים את הנפש

כאשר האדם מתייגע להתחזק באמונה באופן שמחפש אצל הצדיקים דרכי אמונה אמיתיים אשר יש בכוחם להפוך עור הבהמה, לקדושת המוח, בזה נעשה אצלו ׳דיבורים כשרים׳ אשר יש בכוחם להשיב את הנפש בשבעה משיבי טעם, ויכול להחיות את חבירו שנפל, לחזקו בדיבורים אלו, כי יוכל להעביר דיבורים אלו כראוי באופן שיוכל חבירו להתחזק מהדיבור ולהתקדם ולעלות עם הדיבור הזה דרגא אחר דרגא.

כי כאשר לומד הענין ומקיימו באופן שמעלה דבר נפול למחשבה קדושה, בזה נמצא ההצלחה שהדיבור חי ויכנס ללב חבירו. גם על המקבל לדעת יסוד זה, ולהבין שאף על פי שהוא בבחינת ׳החתים בשרו׳, בכל זאת עליו לקחת דיבור זה של הצדיקים ולהכנס עם זה לחותם דקדושה כפי יכלתו, ובזה יתקן המוח, ויוכל להחזיק בכל מצבי הקטנות באמונה בהשי״ת.

[סימן זה מיוסד על פי תורה ה׳ ליקו״ת, המאמר הארוך ביותר בליקו״מ אשר קשרי הדברים שם מאוד קשים להבנה, ודברים אלו הם כהקדמה קצרה להבין כלל הנאמר שם].

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support