ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > דיני בין המצרים (ב)

דיני בין המצרים (ב)

י״ז בסיון תשע״ט

המשך הלכות ודינים הנוגעים לימי בין המצרים – שלשת השבועות שבין צום י"ז בתמוז לצום תשעה באב, והלכות תשעת הימים שבין ר"ח אב לתשעה באב (לשיטת האשכנזים) או "שבוע שחל בו" תשעה באב לשיטת הספרדים. (הלכה)

לחץ כאן לחלק הראשון: הלכות בין המצרים

א.

להסתפר שיער הראש והזקן לפי דעת השו"ע מותר עד שבוע שחל בו, ולדעת הרמ"א אסור מי"ז בתמוז[1], והאיסור הוא גם לספר את הקטנים[2], אלא שכתב המשנה ברורה[3] שמותר לספרם עד שבוע שחל בו, והמנהג כיום להחמיר גם בקטנים מי"ז בתמוז.

את השפם מותר לספר[4], וכן שאר שערות הגוף חוץ מהראש והזקן מותר ולא אסרו בזה.

כתב המשנ"ב[5] שאיסור תספורת הוא גם לנשים וכתב שמותר לאשה לספר שערותיה אף בתשעת הימים ובשבוע שחל בו, משום צניעות, וזה נוגע הן לנשואה והן לרווקה אם סיבת התספורת היא משום צניעות, אבל אם כוונתה ליופי אסור.

כתב המשנ"ב שמותר לסרק כל שיער הגוף בכל תשעת הימים ואף בתשעה באב.

ב.

כתב השו"ע[6] שטוב להימנע מלברך שהחיינו על פרי או על מלבוש בימי בין המצרים, וידחה אכילת הפרי ושימוש הבגד עד אחר תשעה באב, ורק במצוה עוברת, כמו ברית מילה או פדיון הבן יברך, ואפילו בתשעה באב מברך שהחיינו על מילה, והוסיף הרמ"א[7] שבמקרה שלא יוכל להשיג את הפרי אחר תשעה באב, מותר לברך שהחיינו בימי בין המצרים, והמשנ"ב[8] הביא שלפי דעת הרבה אחרונים מותר לברך שהחיינו גם ביום חול, ולכן הכריע שבשבתות מותר לברך שהחיינו, וכתב ב'שער הציון'[9] שראש חודש אב דינו כשבת שמותר לברך שהחיינו. כתב המשנ"ב[10] שחולה שהפרי יחזקו וכן מעוברת או יולדת מותר להם לאכול פרי חדש ולא יברכו שהחיינו.

מי שנולדה לו בת מותר לו לברך שהחיינו גם בתשעת הימים, וכמו כן מותר למי שרואה את חבירו לאחר זמן לברך שהחיינו[11].

ג.

טעמן של השיטות השוללות ברכת שהחיינו על דברים חדשים וכדומה, הוא מפני שאין מתאים לברך שאנו שמחים שהגענו לזמן זה כשבפועל הוא זמן צער ואבילות,[12] ולכן דווקא שהחיינו הם אוסרים, אבל שאר ברכות, אף של שמחה, ודאי שמותר, ולכן ברכת הטוב והמטיב מותר לברך[13], ופשוט שאם נולד בן שמברכים הטוב והמטיב, אלא שאף בבגדים וכלים וכד' למי שנשוי והם לשימוש כל המשפחה שאז אינו מברך שהחיינו אלא הטוב והמטיב, וזה מותר אפילו בתשעת הימים רק שאין מחדשים דברים מסויימים אז וכמו שיתבאר בדיני תשעת הימים.

ד.

אין שום איסור לחדש ולקנות דברים המשמחים ביותר בשלושת השבועות, ומותר לקנות רכב ודירה וביגוד אפילו היקר ביותר, והענין היחיד הוא שלא לברך שהחיינו, ולכן יכול לקנות ולהתחיל להשתמש במה שקנה לאחר תשעה באב או לקנות ולברך שהחיינו בשבת. ורכב או דירה או דברים שכל המשפחה משתמשת שבכל מקרה אין מברכים כלל שהחיינו רק הטוב והמטיב ודאי שמותר, וכמו כן אלו הנוהגים לעולם לא לברך שהחיינו על חידוש בגד, שמותרים לחדש, ולכן מותר אף להיכנס לגור בדירה חדשה בימים אלו.

ה.

וכן אין איסור לשמוח על ידי טיולים או הליכה בריכה או לים, ויש שנהגו שמי שלא הלך לים לפני שלושת השבועות אינו מתחיל ללכת בבין המצרים ורק מי שכבר הלך פעם אחת קודם לכן מותר לו אף בבין המצרים, וכתב 'שבט הלוי' שאין לזה שום מקור ואינו מנהג המחייב, ורקשיש להיזהר בימים אלו שהסכנה מצויה ולא ראוי ללכת במקום סכנה, לכן ישנם המשתדלים אם אפשר שלא לעשות ניתוחים וטיפולים מסוכנים בימים אלו,


[1] סי' תקנ"א שו"ע סעי' ג' ורמ"א סעי' ד'.

[2] שו"ע סי' תקנ"א סעי' י"ד.

[3]  ס"ק פ"ב.

[4] שו"ע סי' תקנ"א סעי' י"ג.

[5] משנ"ב סי' תקנ"א ס"ק ע"ט.

[6] שו"ע סי' תקנ"א סעי' י"ז.

[7] שם.

[8] ס"ק צ"ח.

[9] ס"ק צ"ט.

[10] ס"ק צ"ט.

[11] פסקי תשו' בשם הפוסקים.

[12] משנ"ב ס"ק צ"ח.

[13] סידור יעב"ץ ובשערי תשובה סי' זה סעי' ז'.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support