ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > דיבור של התחזקות

דיבור של התחזקות

כ״ט בתמוז תשע״ט

לפעמים האמת שנראית לעינינו עלולה להטעות. ואז, צריך לזרוק ולהשליך את האמת הזו, כמו שכתוב 'ותשלך אמת ארצה'. כי ישנה אמת אחד בעולם, והיא שכל יהודי יכול תמיד להתקרב לה', וה' אוהב אותו ונמצא עמו ואצלו בכל עת ובכל מקום. הרצון הפנימי השוכן בתוך לב האדם בוער תמיד לה', ובכל מצב יש נקודות טובות שניתן להתחזק עמם, וממילא אפשר תמיד להתחיל התחלה חדשה.

"לפעמים נופל האדם מאד ונתרחק מהשם יתברך על ידי האמת, כי יודע באמת שפגם וקלקל מאד, וגם עתה הוא כמו שהוא ועל כן מתייאש בעצמו לגמרי, אבל באמת צריכין להתרחק מהאמת כזה וכו'".
(ליקוטי הלכות ריבית ה')

ישנם אנשים רציניים, שחרטו על דגלם להיות דורשי 'אמת', בכל דבר יבדקו וידרשו שחס ושלום השקר לא יטעה אותם ולא יבלבל ויעקם את הקו הישר והאמיתי.

ואכן כך ראוי להיות, כי מידת האמת היא אשר יש בכוחה להוליך את האדם למטרה לשמה בא לעולם. האדם המבקש אמת, אינו הולך שולל אחר נסיונות של שוחד, תרגילי הסתה ותעמולה, הוא דבוק במטרה בידיעה אמיתית וברורה – יש מלך בעולם, יש תורה, יש שכר על כל דבר.

ככל שאדם דבוק יותר במידת האמת, כמו כן זוכה לעבוד את ה' ברוח של שמחה.

ולכן כל מי שמתעורר לעבודת ה', בוודאי משתדל לסגל לעצמו את מידת האמת, שהרי זהו מרכיב יסודי ביותר לעבודה, לעקוב תמיד אחר האמת ולהיצמד אליה בלא להתפתות לשקרי ההבל.

אך דווקא משום כך, שכה חפץ הנך להתקרב להשי"ת, ולעבדו באמת, ראיתי לנכון לכתוב לך מכתב זה, לעורר את תשומת ליבך שלא תמיד תלך אחר ה'אמת'… כי היות והבעל דבר, הוא השטן, הוא המחטיא והוא המקטרג. הוא רואה שלקחת את עצמך למידת האמת, להיות עירני לבל ירמו אותך בדמיונות, לכן הוא קופץ על העגלה של ה'אמת', ובשם ה'אמת' בעצמו הוא מנסה להטביע אותך ולייאש אותך.

וכלפי מה דברי אמורים?

כאשר אדם רואה שהוא לא הצליח, או נכשל באיזה דבר, אזי בדרך כלל חודרת בו כעין תחושות לב 'אמיתיות', שב'אמת' אי אפשר כבר לשוב לה' ממקום זה. כאילו לא שייך למחוק את הכל ולהתחדש.

וכאשר באים לחזקו ולומר לו שהעיקר הוא הרצון, אזי שוב הוא בא בשם ה'אמת' ואומר 'אבל אני לא רוצה…'. האמת היא שבתוככי ליבו הוא כן רוצה, אבל מרוב מידת ה'אמת' שבו, הוא תמיד ימצא איך שבעצם הרצון שלו אינו אמיתי, כי ב'אמת' הוא מלא תאות ורצונות לא טובים, והראיה ש…

ישנם עוד הרבה דוגמאות לכך, שאדם לא מבין איך המחשבות ה'אמיתיות' שלו מוליכות אותו שולל.

לכן הבה ונטה אוזן ליסוד גדול זה שמשמיע לנו מורינו ר' נתן, שפעמים, תפקידה של האמת היא לזרוק ולהשליך את האמת, כמו שכתוב 'ותשלך אמת ארצה'. כי ישנה אמת אחד בעולם, והיא שכל יהודי יכול תמיד להתקרב לה', וה' אוהב אותו ונמצא עמו ואצלו בכל עת ובכל מקום. הרצון הפנימי השוכן בתוך לב האדם בוער תמיד לה', ובכל מצב יש נקודות טובות שניתן להתחזק עמם, וממילא אפשר תמיד להתחיל התחלה חדשה.

'אמת' זו צריכה להיות ברורה וחדה בלבך. דע לך, שכל אמת אחרת הבאה להרחיק אותך מזה האמת, הוא שקר גמור, גם אם יש לך חשבונות וראיות עד אין קץ להוכחת ה'אמת', הזדרז להתרחק מאמת שכזו.

שים לב, גם במעשה בראשית, העולם כמעט ולא נברא אך ורק מחמת קטרוגה של מידת האמת שבאה ואמרה להשי"ת שלא יברא את העולם, מחמת השקרים שעתידים להיות בעולם הזה, וממילא גם האדם לא יוכל לעמוד בנסיון ויחטא לפני הבורא. ומה עשה השי"ת, לקח את מידת האמת והשליכה ארצה! כי לא זו יקרא אמת. כי אף שלכאורה היה בידה טענה של 'אמת', אך בכל זאת לא ירדה לסוף דעתו של השי"ת. כי אדרבא זהו מטרת הבריאה, שיהיה עולם מלא בחירה – מלא שקר, ושם יהיה איזה יהודי שישתדל להתקרב לאמת.

ה'אמת' אמיתית אומרת להסתכל על כל התמונה, ולכן פעמים שהאמת היא דווקא לשקר, ורק כך שייך לברוא עולם. וכמו כן בפרטיות, כאשר האדם רוצה להתחדש ולהיברא מחדש, עליו להשליך במהירות גדולה כל מחשבה של 'אמת' המרחיקה מהשי"ת. כי אין זה נקרא 'אמת' לעת עתה.

ולדוגמא כאשר נכשל, אם נסתכל על המקרה כלשעצמו, אזי באמת היה כאן חטא חמור, אבל אם נסתכל על האמת האמיתית, מהי מטרת בריאת העולם, מהו רצון השי"ת, הרי שאז כל היחס לאמת משתנה, כל הנחת רוח של השי"ת הוא לראות איך מתחזקים דייקא מתוך השקר. ומי יודע היכן הנחת רוח האמיתי של השי"ת, האם עצם העמידה בנסיון, או דווקא ריבוי המלחמות והצער והבלבולים שעובר כל יהודי בשעת הנסיון, לפניו ולאחריו.

אחי! ראה נא לשים לב לידיעה זו, כי בעולם הזה בהכרח שיעבור מה שיעבור, ואם לא תכניס בדעתך הזהירות מה'אמת', אזי כמעט ולא תוכל להנצל מידי הסטרא אחרא, מחמת שתחשוב שהמידה הקדושה של האמת היא אשר מוליכה אותך, ולא תדע שבאמת היצר הרע הוא זה שמטעה אותך בתואנה של 'אמת', והוא הסכנה הגדולה ביותר. לכן ראה נא וחכם, והיה זהיר להשליך 'אמת' כל אימת שהיא מחשבה הבאה לרחק, לייאש ולבלבל את הקרבה להשי"ת.

ואמליץ לך מאוד ללמוד את הנושא, מתוך לשונו הערב והמתוק של מורינו ר' נתן בליקוטי הלכות, ריבית ה', כי מונחים בזה עיקרי השקפת ה'אמת' של היהדות.

על פי סימן ס"ז בספה"ק משיבת נפש

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support