ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > בתוך הערפל – פרשת יתרו

בתוך הערפל – פרשת יתרו

ח׳ בסיון תשע״ט

הצדיק מלמד – למרות הערפל – להיכנס פנימה. מרות הקשיים להמשיך ולעשות את שלנו. ה' אינו מסתיר פנים באמת. אדרבא, דווקא שם הוא ממתין ומצפה לנו. המניעות אינן אלא ניסיון, דמיון. (פרשת השבוע)

2,448 שנה המתינו הברואים כולם, והנה הגיע היום. ה' אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אדון עולם ובורא הנשמות כולן – נותן תורה לעמו. שש מאות אלף נשמות ישראל, עם כל הנפשות התלויות בהם, עומדים לרגלי הר סיני. ובהיותם שם מצפים – ירד ה' על ההר באש וההר כולו הזדעזע, נרעש ונבהל. "וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל" (דברים ד י"א).

מחמת גודל המעמד, מחמת הקולות והאורות, הזדעזעו בני ישראל והיו הולכים לאחוריהם: "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" (שמות כ א).

וכי יש בשר ודם שיוכל לשאת את גודל המעמד?

אבל אחד, אחד בלבד, מצא עוז וכוח לא לסגת. משה איש האלוקים. "ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים" (שמות כ' י"ח) למרות האימה, הרעש, ההוד. אל תוך החושך הגדול – צעד משה ונכנס. כי "שם האלוקים".

ומלמד רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, כי בפסוק זה יש לימוד גדול לכל אחת מנשמות ישראל, עד סוף כל הדורות: "כי מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה לילך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו לילך בדרכי השם יתברך, ומזמין לו מניעה ומסתיר את עצמו כביכול בהמניעה הזאת. ומי שהוא בר דעת, הוא מסתכל בהמניעה ומוצא שם הבורא ברוך הוא, כמו דאיתא בירושלמי [=כמו שמובא בתלמוד הירושלמי] (מסכת תענית דף פ"א): "אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך? תאמר לו: "בכרך גדול שבארם". ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה חוזר תיכף לאחוריו. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל, כי ענן וערפל היינו חושך. חושך הוא מניעה, כמו שכתוב (בראשית כ"ב) "ולא חשכת".

[וזה פירוש הפסוק] "ויעמוד העם מרחוק", כי כשרואין הערפל, היינו המניעה, עומדין מרחוק. "ומשה", שהוא בחינות דעת כל ישראל, "ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים", היינו אל המניעה, שבה בעצמה ניסתר ה' יתברך" (ליקוטי מוהר"ן תורה קט"ו)

בגלל הקטרוגים, העוונות, מפרידים עננים שחורים בינינו לבין אלוקינו, בין ליבנו לבין אורו. מניעות, קשיים, בלבולים וספקות מבהילים את נפשנו וגורמים לנו להישאר מבחוץ.

אבל הצדיק מלמד – למרות הערפל – להיכנס פנימה. מרות הקשיים להמשיך ולעשות את שלנו. ה' אינו מסתיר פנים באמת. אדרבא, דווקא שם הוא ממתין ומצפה לנו. המניעות אינן אלא ניסיון, דמיון.

אם נתגבר על הבהלה, אם נתמודד עם הקושי – נגלה בתוך הערפל את האלוקים בעצמו.

אין מצב, ירוד ושחור ככל שנראה לנו, שאי אפשר למצוא שם את אורו.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support