ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > בלעדיך איני יכול

בלעדיך איני יכול

י״ד באב תשע״ט

מצד אחד – "אם אתה לא תרחם עליך, מי יחמול עליך", אבל מאידך, גם היכולת לרחם על עצמך נובעת מכוחו הגדול של הצדיק; "וכבר הודיע לך מרחוק עוצם רחמנותו, עד שבכוחו הגדול יש לך כח לרחם עליך".

"בלעדיך איני יכול"…

"כשהעולם אצל הצדיק, אז יש לו ממשלה. כי אלישע, פעם נכתב עליו 'איש האלקים' ופעם אלישע סתם, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (זוהר בשלח מ"ד): 'כשהיו בני הנביאים אצלו, היה נקרא איש האלקים, וכשהיה לבדו נקרא אלישע סתם' ".
(ליקוטי מוהר"ן ח"א, קסו)

הצדיק גדול עד מאד, אך כוחו לפעול תלוי בנו. רק כשאנחנו אצלו, הוא נקרא 'איש האלקים', ורק אז יש לו את הכח לפעול מה שהוא צריך לפעול.

וכה אמר רבינו הקדוש לתלמידו: "אתה בלעדי אינך יכול לעשות – היינו [מסביר מוהרנ"ת את אשר אמר לו רבינו] שאיני יכול לעשות ולעסוק בעבודת השם בלעדי כוחו ועצותיו – אבל אני בלעדיך, גם כן איני יכול לעשות כלל. כלומר, לעשות לי טובה, כל זמן שלא אשתדל בעצמי לקבלה. כי מה שאני צריך לעשות, הוא בעצמו אינו יכול לעשות הכל בלעדי, אף על פי שבאמת הכל ממנו" (חיי מוהר"ן, של).

הצדיק דומה לבנאי מומחה, אשר בידו לבנות בניינים נפלאים ביותר, אך את חומרי הבניה מוטל עלינו לספק. וכך מוסר לנו מוהרנ"ת:

"שמעתי שפעם אחת אמר לאנשיו: 'מה לכם לחשוב מחשבות? אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד – ואני בונה מהם בניינים נפלאים ונוראים' (כלומר, שאנו צריכין רק לעסוק בעבודת ה' בפשיטות בתורה ובתפילה ומצוות – והוא עושה בזה מה שעושה); 'איר דארפט נאר צו טראגן שטיינער און וואפנע – און איך באווע דער פון בניינים'. ומשך הרבה תיבת 'בניינים', כמפליג בשבח נפלאות תפארת הבניינים הנוראים שבונה מזה" (חיי מוהר"ן, רצג).

וכשאנו אכן מביאים את האבנים ואת הסיד אל הצדיק, הוא מתקן בהם תיקונים, לא רק עבורנו, אלא עבור כל העולם כולו. כשאנו הולכים בדרכיו ומצייתים לדבריו, אנו מועילים בכך לכל העולם כולו. "כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם, תלויים בו כל העולמות, עליונים ותחתונים" (חיי מוהר"ן, שעד).

* * *

"בלעדיך איני יכול" – זועק אלינו רבינו. הוא מרחם על כל יהודי ויהודי, וחפץ לתקנו בתכלית השלימות, אך כדי לעורר את רחמיו של הצדיק – על האדם לרחם על עצמו.

"והבן היטב לטובת עצמך לנצח, שתזכה להמשיך עליך הרחמנות האמתי של המנהיג האמת, העוסק לרחם עליך באמת. אבל אתה צריך להמשיך עליך רחמנותו, כי אם אתה לא תרחם עליך, מי יחמול עליך?! וכבר הודיע לך מרחוק עוצם רחמנותו, עד שבכוחו הגדול יש לך כח לרחם עליך. והבן מאד מאד" (ליקוטי הלכות, נטילת ידים לסעודה ו, לז).

מצד אחד – "אם אתה לא תרחם עליך, מי יחמול עליך", אבל מאידך, גם היכולת לרחם על עצמך נובעת מכוחו הגדול של הצדיק; "וכבר הודיע לך מרחוק עוצם רחמנותו, עד שבכוחו הגדול יש לך כח לרחם עליך".

* * *

אפס כי הדבר תלוי עד כמה האדם מאמין בצדיק וסומך על כוחו, כפי שכותב מוהרנ"ת במקום אחר: "כל מי שסמוך יותר על כח הצדיק, שיש לו כח אמתי – כפי סמיכתו באמת, כן הצדיק סומך אותו ביותר!" (עלים לתרופה).

וכדרכו של מוהרנ"ת, הוא דואג לבל נשתמש עם ידיעה זו כדי ליפול ברוחנו כשנחשוב שאין אנו סומכים די על כחו של רבינו הקדוש ולכן אין אנו ראויים לעזרתו… "ואי אפשר לדבר בזה הרבה, כי יחזור ויתגבר חס ושלום חלישות הדעת וכו' כאשר תבין מעצמך. אך מעט אשר אני מדבר בזה הוא, מחמת שבחמלת ה' חסדו גבר עלינו, שאנו חוסים בכח אמתי אמיץ וחזק כזה עד אין קץ וחקר, על כן רמזתי לך למעלה שכל מה שמתחזקים ביותר לחסות בו ולחזק עצמו על ידי זה, יהיה איך שיהיה, על ידי זה בעצמו מגיע עליו הסיוע דלעילא יותר ויותר"…

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support