ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > איני מבקש אלא דברים

איני מבקש אלא דברים

א׳ באלול תשע״ט

אינך מרגיש שום התעוררות לשוב? אינך חש בפחד כלשהוא מול המשפט הקרב, אבל אתה יודע שהמציאות הזאת של לב האבן אינה נכונה? הקדש זמן ואמור תהילים! | אלול

"איני מבקש מכם אלא דברים"

לפני כס המשפט

הנה זה בא, חודש הרחמים והסליחות, 'אלול', השם שמעביר חרדת קודש בלב כל יהודי מאמין.

בעוד כשלושים יום צפויים אנו לעמוד לפני כס המשפט של מלך מלכי המלכים, משפט נוקב על רבבות אלפי דיבורים, תנועות, מחשבות והרגשות, רצונות ותשוקות, שעברו במוחנו; על מעשים שנעשו ושלא נעשו במשך שנה שלימה, המורכבת מיותר מחצי מיליון דקות.

מי ישער את עומק הדין ממנו רעדו גם גדולי עולם; מי יכול להעריך נכונה את המשמעות של עמידה בפני מבחן מדוקדק עד עמקי כליות ולב על כל הגה וכל הגיג, כאשר לא ניתן להסתיר או להעלים, ואין אפשרות לשחד או לסלף.

איך נעמוד בדין?

לב יודע מרת נפשו. כל אחד יודע איך (לא) יצאנו ידי חובתנו מול ציוויו של מלך רם ונישא, כמה (לא) השתמשנו בכלים המופלאים, אותם הפקיד בידינו מלך זה כדי לגלות את מלכותו וכמה מעלנו בפקדונות אלו להשתמש בהם נגד רצונו. ומי שמוח בקודקודו מתמלא מורא ופחד, איך נעמוד מול קטיגור שנושא בחיקו כל כך הרבה סיבות לאשמה?!

כח התשובה!

חז״ל גילו לנו את סוד ההצלה: כוחה של תשובה!

"גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם" (ר״ה יז ע״ב). זה לא נתפס בשכל האנושי. איך יתכן שאחר כל כך הרבה הרס וחורבן אותם גרם האדם במעשיו, יכול הוא להשיב את הדבר לקדמותו?!

אבל הקב״ה ברא את הבריאה הפלאית הזו, ונשבע עליה.

לשם כך ניתן לנו חודש מיוחד זה, חודש של תשובה; חודש בו נשתמש בכח זה כדי למחוק ולהעביר את כל רבבות האשמות החמורות הרובצות על שכמנו; חודש בו נשוב ונקבל עלינו עול מלכותו יתברך מחדש.

גילוי מופלא: המלך מוכן למחוק הכל!

זהו גילוי רחמנות מופלא מאוצר מתנת חינם: המלך מוכן לסלוח על הכל, ואף רוצה לעזור לבנות את הכל מחדש.

הבשורה המרנינה, על המתנה שניתנה לנו, היתה אמורה לגרום להתעוררות בלב כל אחד לחזרה בתשובה, אך בפועל זה לא קורה.

כל אחד אומנם מתברך בלבבו שבוודאי היה רוצה וחפץ להיות ירא שמים, אבל משום מה החזרה בתשובה לא נעשית בפועל.

והרבה סיבות לכך: העוונות גורמים טמטום ותמהון לבב, הם מעקמים את המחשבה הישרה, האדם נשאר יָשֵן וחסר חיות ואפילו אינו מתעורר לקום ולקחת את מתנת החיים שמושיטים לו. הוא סבור שהוא כבר מכיר את עצמו ושום דבר כבר לא יועיל להניאו מהרגל מעשיו הרעים.

איך מתחילים?

לפעמים ההתעוררות לתשובה כן קיימת, אך אף על פי כן האדם לא קם לפעול. כל כך, מרוב תהייה ובלבול מהי הדרך הנכונה והנתיב הבטוח, שיובילו אותו לתשובה אמיתית וליציאה מהרגליו הרעים. הספקות והבלבולים סוגרים בעדו.

יש שגם ההדרכה הישרה אינה מועילה להם להיכנס ולהצליח, הם מתחילים ונופלים ושוב מתחילים ונופלים וידיהם רפות. כל אלו הם סיבות שמונעות את החזרה בתשובה בפועל.

הדרך הפלאית

רבינו הקדוש מלמד אותנו על תרופת פלא לכניסה בטוחה ומוצלחת בשערי תשובה:

אמירת תהילים!

כך, בפשטות. אינך מרגיש שום התעוררות לשוב? אינך חש בפחד כלשהוא מול המשפט הקרב, אבל אתה יודע שהמציאות הזאת של לב האבן אינה נכונה?

הקדש זמן ואמור תהילים!

בקש מאותו אב רחמן שיעורר את לבך. כאשר אומרים פרקי תהלים בכוונה ומבקשים את ההתעוררות הזאת, יש בכוחן של אותם דיבורים לעורר את הלב בתשובה.

"איני מבקש מכם אלא דברים!"

האדם מצפה לשינוי שיבוא מלמעלה, הוא חש שאין הוא מסוגל לעזוב את ההרגלים הרעים שלו ולעמוד בפני כל הנסיונות הבאים עליו. הוא מיואש מלהתחיל פעם נוספת, ומייחל למהפך שיקרה מאליו.

לפעמים החזרה בתשובה הינה אכן, כביכול, למעלה מכוחו של האדם. אבל מה שנדרש ממנו הוא, שיפנה לבקש עזרה. כך מגלים לנו חז״ל (שמות רבה, לח-ד) על דברי הנביא (הושע י״ד) "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' " – איני מבקש מכם אלא דברים!".

תבקש: פתח לי את השער והכנס אותי!

אמנם בלי "אתערותא דלתתא" אי אפשר לעזור לאדם בשום פנים ואופן, אך כל מה שנדרש מן האדם הוא שיפנה ויבקש את זה בעצמו: שיעוררו וידריכו אותו מלמעלה.

זוהי גם העצה למי שתועה בדרכו ולא מוצא את הדרך הנכונה, וזוהי גם ההוראה למי שמתחיל ואינו מצליח להיכנס ולעמוד בשערי תשובה: להתמיד באמירת תהילים! מזמורים אלו נאמרו ע"י דוד המלך ברוח הקודש וכוונו למצבו הפרטי של כל אחד, ובכוחם לעורר, להדריך בדרך הנכונה וגם לפתוח שערים סתומים.

אפשר לזכות לתשובה ע"י הדיבור!

וכך מסכם רבי נתן את העצה הנפלא הזאת: "ובודאי היא עצה גדולה וקלה שהכל יכולין לקיימה, כי יכולין לזכות לתשובה ולחיי עולם הבא על ידי הדיבור לבד, וכל זמן שיעסוק באמירת תהלים בכוונה להשמיע אזנו ולבו למה שאומר, בודאי ישוב להשם יתברך". [על פי ליקוטי מוהר"ן תניינא, עג. וליקוטי הלכות, קריאת שמע ה']

 

למרות הכל: כעני בפתח

לשם כך צריכים אנו לעורר בקרבנו את נקודת התמימות שבנו, לעורר את ה'נער בוכה'; לגשת כילד קטן חסר כל, שמבקש מתנת חינם מאביו: לומר תהילים בפשיטות ותמימות, ולא לחפש דווקא את העבודות הגדולות שיתאימו לפי כבודנו המדומה. עלינו למעט בכבוד עצמנו המדומה ולגשת כ'קבצן' לחלות פני המלך, ולבקשו שאנו רוצים לקבל ממנו את ההתעוררות הראשונה וכן את כל ההמשך כדי שנוכל לשוב.

'שעריך הם דופקים כעניים ודלים', כמות שהם, עם כל הטמטום והטפשות – אבל עם הכל ולמרות הכל אנו רוצים להתחיל להתעורר מעתה [ראה ליקוטי הלכות, יו״כ ב].

"וה' יתברך יכבוש המלחמה – אמר רבינו ז"ל – רק עם האנשים הפשוטים אומרי התהלים בפשיטות ותמימות ולא עם ההולכים בחכמות" (אבניה ברזל).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support