ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > איגרת חיזוק והתעוררות

איגרת חיזוק והתעוררות

י״ח בטבת תשע״ז

איגרת חיזוק והתעוררות ששלחו הרה"ח רבי יצחק ברייטר והרה"ח רבי אהרן לייב ציגלמן – הי"ד – לכלל חסידי ברסלב בפולין בשנת תרצ"ד

וורשה תרצ"ד

בעזרת ה' אלוקי ישראל, ובזכות וכח ההתקשרות להצדיק-אמת, נחל נובע מקור חכמה, אשר הבטיחנו שהוא ילך לפנינו, לתור לנו דרך ועצות וכח להתקרב לעבודת השי"ת תמיד, והאש הק' שלו לא תכבה לעולם ועד, כי אם תלמידיו יעשו עוד תלמידים וכן לעולם, עדי תמלא הארץ דעה את ה' לילך בדרכיו באמת.

באנו בזה לבשרכם ולקרותכם ולעוררכם, כי תשימו לב ואוזן להדברים הגדולים והנוראים אשר עשה השי"ת לעינינו, כי זכינו אנחנו אנשי מדינת פולין אחר הסתרות גדולות והעלמות וירידות נפלאות – להתקרב לאור האורות הזה, הוא רבינו צדיק יסוד עולם אדמו"ר מוהר"ן זצ"ל, וזכינו – כל אחד כפי ערכו – להשתוקקות עצומה לילך בדרך, ולהתחזקות נפלאה ושכליות נעימות בתורה ותפלה, להבין איך השי"ת קורא אותנו תמיד לשוב בתשובה שלימה.

אבל כל ההתגלות והישועה הגדולה הזאת היתה עוד במדרגת "התחלת התקרבות", כי אף שנתחברנו קיבוצים בכמה עיירות וגם קיבוצים גדולים בעיירות הגדולות להתפלל יחד וללמוד ספרי רז"ל ולהדפיס ספריו הק' ולדבר דיבורי אמונה ולפרש היטב על פי דעת הצדיק האמת ההנהגות כלליות ופרטיות בין אדם למקום ובין אדם לחבירו כפי יד ה' עלינו, עם כל זה לא זכינו עד הנה להתארגן ולהתחבר יחד כאיש אחד בלב אחד למלאת המשרה אשר שם רבינו ז"ל על שכמינו, והיא לבנות כל בניניו הק' אשר על ידם יאיר אור רבינו ז"ל על כל העולם, לעורר את כלל נפשות ישראל בשורשם למצוא דרך ופתח איך לצאת מחשכת אפלותם, כל אחד כפי שנלכד בו מרוב התגברות עול גלות התאוות ומדות רעות על כל אחד בעוה"ר… גם להראות בזה קבלות  עול של כל אחד לבנות דעת הצדיק בעדו ובעד כל העולם.

ובכן חזקו ונתחזקה, וכל אחד יאמר לחברו 'חזק', ותראו תיכף בכל עיר שנמצאים שם אנ"ש – לבחור להם ומהם חברים להועד, אשר הם יהיו העומדים על המשמר להיות מהעושים ומהמעשים ובאי-כח של הקיבוץ, והעיקר שיהי' מעתה התחדשות האהבה שבין אנ"ש בבחי' שלום שיש לו פה לחזק אחד את חברו ולהסביר זה לזה האמת, כי "אנן – (ר"ת אנשי נחל נובע) – בחביבותא תליא מילתא", כי "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה – (בגשמיות ורוחניות) – לישראל, אלא השלום". וכמ"ש "ה' עוז לעמו יתן – (היינו מה שזכינו לקבלת התורה, עיקר שלימותה היא על ידי -) – ה' יברך את עמו בשלום", ובזכות זה יהי' נמשך עלינו אור קדושת הצדיק האמת זי"ע להאיר עינינו ולטהר לבנו לעבדו ית' באמת ובשמחה אכי"ר.

חביריכם

יצחק ברייטער

אהרן ליב ציגלמאן

 

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support