אחדות ה'

י״ד באב תשע״ט

בעמדנו לקראת יום 'ראש השנה' הקרב ובא, היום בו מתרחש השינוי הגדול ביותר של השנה – אין בכוחנו לגלות את האחד יחיד ומיוחד, אלא בכח זה שאנו מתקבצים יחד באהבה אצל הצדיק הגדול, כדי להמליך עלינו יחד את האחד הפשוט!

לגלות את אחדות ה' מתוך כל השינויים

"התגלות אחדות הפשוט, זאת הבחינה יקרה מאד אפילו אצלו יתברך, כמו שמצינו: 'יחיד ורבים הלכה כרבים' (ברכות ט' ול"ז). כי מחמת שהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משונה, בחינת 'פעולות משתנות'; וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד, נמצא בחינת 'פעולות משתנות' נעשה בחינת 'אחדות הפשוט', שזה יקר מאד בעיניו יתברך, ועל כן הלכה כמותם".
(ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ב)

הקדוש ברוך הוא, הוא "אחדות פשוט", אחד יחיד ומיוחד. אך כדי להידבק בו, עלינו לרדת לתוך ה"פעולות המשתנות", לתוך הבריאה המורכבת מהמון חלקים ופרטים, השונים זה מזה. ודרך אלו ה"פעולות המשתנות" מתגלה לנו ה"אחדות הפשוט".

דוגמאות לכך לא חסרות. הרי אחת מהן: ברכת הנהנין. כשאנו נהנים מהעולם הזה, ומברכים על כך את השם יתברך, אנו מגלים בכך את ה'אחדות הפשוט' מתוך ה'פעולות המשתנות'.

"כי כל הדברים של העולם הזה משונים זה מזה במראה טעם וריח. וכשאנו מברכין עליהם ומהללים ומודים אותו יתברך שבראם, נמצא שנתגלה שכולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך שבראם. נמצא, שעל ידי הברכה נעשה התגלות אחדות הפשוט יתברך מפעולות משתנות, שזה יקר מאד אצלו יתברך" (ליקוטי הלכות, בציעת הפת ב).

דוגמה נוספת: שלשת התפילות שבכל יום. אנו מתפללים לה' ערב ובוקר וצהריים, כשגם בבוקר וגם בערב, אנו מזכירים בברכות קריאת שמע את שינוי הזמנים; בבוקר אנו אומרים: "יוצר אור ובורא חושך", ובערב – "אשר בדברו מעריב ערבים… משנה עתים ומחליף את הזמנים", כשגם כאן המטרה היא לגלות את ה'אחדות הפשוט' מתוך ה'פעולות המשתנות'.

"כי בכל עת שיש שינוי בזמן, כגון בבוקר שהחמה זורחת ובערב שוקעת וכו'… צריכין אז דייקא בעת שינוי הזמן להודות ולהלל ולברך להשם יתברך, דהיינו בבוקר 'יוצר אור' ובערב 'מעריב ערבים' – להודיע ולגלות שכל שינוי הזמן, מאתו יתברך לבד. כמו שאנו אומרים: 'אשר בדברו מעריב ערבים וכו' ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים וכו", ובבוקר אומרים: 'יוצר אור ובורא חשך וכו' ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית וכו". וכל זה אנו מודיעים, שכל השינויים הכלולים בשינוי הזמנים, כולם מאתו יתברך לבד, כי כל הפעולות משתנות נמשכין מהאחד הפשוט יתברך" (ליקוטי הלכות, ריבית ה, מו).

* * *

ברם, שלימות גילוי האחדות הפשוט מתוך הפעולות המשתנות נעשה על ידי האחדות והשלום שבין בני האדם. שהרי אין לך שינוי גדול בעולם מאשר השינוי שבין בני האדם. מצד אחד כולם בני אדם, אך מאידך אין פרצופיהם דומים ולא דעותיהם; וכשהם משתווים יחד, אין לך גילוי ה'אחדות' מתוך ה'שינוי' יותר מזה.

* * *

בעמדנו לקראת יום 'ראש השנה' הקרב ובא, היום בו מתרחש השינוי הגדול ביותר של השנה – אין בכוחנו לגלות את האחד יחיד ומיוחד, אלא בכח זה שאנו מתקבצים יחד באהבה אצל הצדיק הגדול, כדי להמליך עלינו יחד את האחד הפשוט!

"וזה בחינת גדולת ראש השנה. כי מחמת שאז בראש השנה הוא שינוי הזמן הגדול ביותר מכולם, כי אז נשתנה הזמן משנה לשנה, וגם אז בריאת העולם שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל ונעשה בחינת שנים, שבזה כלולים כל השינויים בעולם, ועל כן נקרא 'שנה' מלשון שינוי – על כן בראש השנה הוא עבודה גדולה ועצומה, עד שאי אפשר לאיש פשוט להשלים עבודתו לבד, וצריכין אז להתקבץ הרבה מישראל יחד, כמו שנוהגין כל ישראל אז להתקבץ יחד בבתי כנסת ובבתי מדרשות. והעיקר לבוא לצדיקי אמת, שרק הם יודעים נפלאות העבודה של ראש השנה, לברר ולגלות אמיתת האמת מתוך שינוי גדול כזה" (ליקוטי הלכות, שם).

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support