ראשי > מאמרים בתורת ברסלב > אור הצדיק לכל הדורות

אור הצדיק לכל הדורות

כ״ה באדר ב׳ תשע״ט

הצדיקים הם "עיני העדה", לאורם נסע ונילך, הצדיק הוא המדריך ומכוון את כולם לנתיב האמת והאמונה, ועל ידו נפתחים העיניים לכל אחד ואחד לראות ולהשקיף על עצמו, לבחון מידותיו ולבדוק עצמו איך הוא בעבודת ה'

חיים אנו בתקופת הסתר פנים גדולה, המבוכה בקרב בני דורינו רבה, עוברים עלינו אירועים קשים ביותר ואין אנו יודעים מה יולד יום, ישנם בני תורה רבים שחסרה להם השקפה ברורה ומתלבטים קשה בהבנת המצב, בני נוער רבים תועים ונבוכים, מהם כאלו שסרים מדרך הישר רח"ל מדרך התורה או שמסתובבים באפס מעשה, נעים ונדים לרוח היום, מבלי מצוא משען ומשענה סעד רוחני במצבם הקשה, קיימת גם נשירה בישיבות הק', בחורים אינם מוצאים את מקומם ונפלטים רח"ל לרחוב הסוער והמסוכן. נשאלת השאלה מה הסיבה למצב הרוחני הקשה הזה, מה הסיבה למבוכה הנוראה הזאת? ומה אם כן התרופה והמזור למחלה האיומה הלזו, כיצד אפשר להתגבר ולעבור את אירועי השעה הקשים הללו?

לשם כך נפתח נא את ספר הק' ליקוטי מוהר"ן, זה ספר תולדות האדם הגדול בענקים, שרבינו השאיר לנו ובו עצות מתאימות ונפלאות עד דור האחרון, כיצד להתחזק בימים טרופים אלו.

דע שכל הדורות כולם נמשכים מן הצדיק, שהוא הראש, בחינת ראש בית, בחינת הבעל הבית של העולם, בחינת "קורא הדורות מראש" שכל הדורות נמשכין מן הראש, דהיינו הצדיק הנ"ל ואזי כשיש זה הצדיק שהוא הראש בית אזי יש בחי' ראש ויש בחי' בית, ואזי כולנו דהיינו כל בני הדור כולם בחי' בני בית". "אבל – ממשיך רבינו – כשנסתלק ונתעלם זה הראש שהוא הפאר בחינת שם ה' כנ"ל אזי מתגברין ח"ו שמות הטומאה של החיצונים שזה בחינת המפורסמים של שקר והם בחי' ראש של הסטרא אחרא, שהוא כנגד הראש הנ"ל דקדושה בחי' ראש כל חוצות.. ואזי אין בית ומתגלגלים בחוצות ח"ו ועל כן נקרא ראש כל חוצות כי נתעלם ח"ו בחינת ראש בית.

לאמר שכל סיבת ירידת הדור, המבוכה והמבוקה, הטשטוש וההעלם, הוא בהעדר אור הצדיק ה"ראש בית" אשר ממנו עצה ותושיה הדרכה והכוונה, וכשזה חס ושלום נופל זה קם, מתגברים כוחות הסטרא אחרא "המפורסמים של שקר" ומשתלטים, ואז עוברת השליטה לידי הרחוב המזוהם והמסואב ה"ראש כל חוצות". "ועל זה נאמר "תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולאים בפז" דהיינו שישראל קדושים מתגלגלים חס ושלום בראש כל חוצות, כי נסתלק ונתעלם ה"ראש בית" דהיינו הצדיק האמיתי ונתגבר חס ושלום ההיפך.. בחינת ראש כל חוצות.

הצדיקים הם "עיני העדה", לאורם נסע ונילך, הצדיק הוא המדריך ומכוון את כולם לנתיב האמת והאמונה, זאת ועוד, על ידו נפתחים העינים לכל אחד ואחד לראות ולהשקיף על עצמו, לבחון מידותיו ולבדוק עצמו איך הוא בעבודת ה', הצדיק הוא השורש, היסוד הפשוט (צדיק יסוד עולם) אשר ממנו משתלשלים כל ארבעת היסודות, מקור כל המדות "שכשבאים לצדיק ורואים אותו, ראוי שימצא עצמו בתוך הצדיק שיסתכל בעצמו על כל המדות איך הוא אוחז בהם".

נמצאנו למדים שכל מכאובי הדור, הם בסיבת חוסר מנהיגות אמת, והיינו העלמת שם הצדיק "כי כשנתגדל שם הצדיק נתגדל שמו יתברך כי שמו משותף בשמינו" על ידו מתגלה ומתפרסם אלוקותו והשגחתו וזוכים להארת פנים, אבל כשנסתר שם הצדיק, ומתפרסמים אלו הרשעים שאין בהם שם ה' היינו אותם מפורסמים של שקר תועי הדור ומטעיו, אזי מתגברים כוחות הרע והטומאה וההרס.

לאמר, צדיקי הדור מנהיגיו הם מאירים ומקרינים על הדור, הם בחינת "מאורי אור" לעומתם מנהיגי שקר, אנשי הכזב גורמים חורבן ושריפה והם בחינת "מאורי אש", "שכשיש כוח למאורי אור אזי נכנעין מאורי אש וכשנכנעין מאורי אור אזי מתגברין מאורי אש, וזה בחינת שריפת בית המקדש שנגרם על ידי הסתלקות מאורי אור".

לאור האמור לעיל ברור שמצבנו הקשה והמסובך כיום, הוא בסיבת העלמת אור הצדיק האמיתי ושליטתם של אלו המפורסמים של שקר, כל המבוכה והתעיה, מקורה בחוסר קרבה לצדיק ותורתו, כל זה אמור לא רק לאלו שרחוקים לגמרי מאור הצדיק, אלא גם לאלו הסמוכים לצדיק ויודעים עליו, אבל אינם מתקרבים אליו דים, ואינם מתבוננים ומתעסקים בתורתו ושומעים לעצותיו במדת מספקת.

תפקידינו הוא, על כן, בשעה זו לא רק להעמיק יותר ויותר בתורת רבינו ולציית לעצותיו הנפלאות והחיוניות, אלא להשתדל גם להפיץ את תורתו תורת אמת בקרב כל אלו הכמהים לקרן אורה, וביחוד לאלו הנבוכים, להאיר להם הדרך לצאת מני חושך ולהתקרב לאור הבהיר, יחד עם זה נשתדל בתפילות ובקשות לפני בורא עולם שישיב את כולנו לתורתו ויקרבנו לעבודתו, שיאיר לנו את אור האמונה התמימה ויזכינו לגילוי אורו של ה"ראש בית", הצדיק האמיתי שממנו תוצאות חיים לגאולה השלימה והאמיתית אמן.

גולשים צפו גם ב:

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support