הטור "וועגן העכערע עניינים", בו מצטט צייטלין את הקול קורא

חזור למאמר.