כותרת ראשית בעיתון הארץ לאחר פרעות תרפ"ט

חזור למאמר.