המודעה שפורסמה בכ"ג אב תרפ"ט בעיתון "אונזער עקספרעס".

חזור למאמר.