"תודה רבה וגלויה" למהר"ם שפירא זצ"ל, על שנתן את ישיבתו לקיום הקיבוץ הברסלבי

Return to article.