מודעה בעיתון "דער יוד" על קיבוץ חסידי ברסלב בלובלין – תרצ"ד

Return to article.