"חצר העגונה" בעיר העתיקה בירושלים, כפי שנראה כיום. צילום: מכון אלופי הנחל

חזור למאמר.