אחד מבתי הכנסת בעיר לבוב (למברג, תחת שלטון אוסטריה). 1910

Return to article.