בנין ישיבת חכמי לובלין, בעיר לובלין שבפולין – בו התקיים הקיבוץ בין מלחמות העולם

Return to article.