קברו של רבי אברהם הכהן מקליסק זצוק"ל בטבריה

Return to article.