כיכר 'טקסים' באיסטנבול. תצלום משנת תרצ"ו

חזור למאמר.