"מבט על העיר ניקולייב". ציור של פיודור אלקסייב מסביבות שנת תקס"א

חזור למאמר.