אישור הרבנות עבור רבי אברהם (סיוון תרצ"ד)

Return to article.