ראשי ישיבת שער השמים, הרבנים אוירבאך והורוויץ מתחייבים עבור רבי אברהם

Return to article.