המסמך הראשון (טבת תרצ"ב): בקשת אישור עליה לרבי אברהם, רעייתו בתיה ונכדו קלמן

Return to article.