מכתב רבי שלמה מזוויהל המאשר כי רבי אברהם שימש כרב בטשעהרין

Return to article.