חתימותיהם של רבי לייבל רוזנפלד ורבי צבי אריה ליפל על מכתב על קבלת תעודת העליה וכי קלמן הוא נכדו של רבי אברהם

Return to article.