האוהל שעמד על ציון רבינו מפטירתו ועד שנת תש"ד. צולם בתקופת קיבוץ ר"ה תרס"ח

Return to article.