כך נראה הציון בין השנים תש"ז עד תשמ"ו

Return to article.