צילום הקינה המקןורית שניזוקה בשריפה והוצאה מהגניזה באומן ע"י חוקר מקומי

Return to article.