הבית הזה עמד הבית בו נפטר רבי נחמן

Return to article.