ראשי > כתבות > דעם רעבינ'ס ישיבה אין אמעריקא

דעם רעבינ'ס ישיבה אין אמעריקא

י״ב באב ה׳תשע״ז – 04/08/2017

התפתחות והתחדשות בישיבת ברסלב מאנסי לקראת שנת הלימודים תשע"ח הבעל"ט בהתרגשות ובשמחה דקדושה נתקבלה הידיעה המרנינה כל לב בקרב אנ"ש על השמחה הגדולה בהתפתחות והתחדשות הישיבה הקדושה "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי ניו יורק", לאחר ההצלחה המופלאה למעלה מדרך הטבע כאשר תלמידי הישיבה הקדושה הצליחו וגדלו וגם עשו פרי ונודע לשם ולתהלה פרי קודש הילולים אשר […]

התפתחות והתחדשות בישיבת ברסלב מאנסי לקראת שנת הלימודים תשע"ח הבעל"ט
בהתרגשות ובשמחה דקדושה נתקבלה הידיעה המרנינה כל לב בקרב אנ"ש על השמחה הגדולה בהתפתחות והתחדשות הישיבה הקדושה "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי ניו יורק", לאחר ההצלחה המופלאה למעלה מדרך הטבע כאשר תלמידי הישיבה הקדושה הצליחו וגדלו וגם עשו פרי ונודע לשם ולתהלה פרי קודש הילולים אשר יצאו מבין כותלי הישיבה הן בהתמדת התורה ובעבודת התפילה ותיקון המידות בדרכי רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זי"ע ותלמידו הגדול מוהרנ"ת זיע"א בדרך המסורה איש מפי איש עד גדולי ומשפיעי אנ"ש בדורנו שליט"א אשר השקיעו שעות רבות להורות הדרך ולהדריך את הנהגת הישיבה בכל פרט ופרט על הדרך המסורה ללא שום שינוי בדרך התורה והיראה בדרכי רביה"ק.
ובחסד השי"ת כי גבר אנו מתבשרים בבשורה הטובה על ההתחדשות הנפלאה בפתיחת השיעור א' החדש ברמה גבוהה המיועדת לבחורים מבקשי ה' מצטיינים ובעלי כשרונות אשר עדיים לגדולות להתעלות במעלות התורה ועבודת ה' במסגרת החדשה של הישיבה הק' אשר תתחיל בע"ה בשנת הלימודים תשע"ח הבעל"ט ברמת לימודים גבוהה הן בלימוד העיון והן בלימוד מסכתות הש"ס בבקיאות ובבהירות, והן בדרכי העבודה בדרך רביה"ק ז"ל.
 הרשמה לישיבת ברסלב מאנסי תשע''ח
גדולי וזקני אנ"ש שליט"א הרואים בהצלחת הישיבה הקדושה מטרה קדושה מאד לרומם כבוד רביה"ק ולחנך את דור העתיד של אנשי שלומנו יוצאים מגדרם למען הצלחת הישיבה הקדושה להגדיל תורה ולהאדירה, וכפי שכתב בשעתו הגה"צ רבייעקב מאיר שכטער שליט"א במכתב קודש: "יגל לבי על דבר התעוררות דקדושה… "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי" להעמיד תלמידים הגונים בדרכי התורה והעבודה הסלולה לנו.. ואין לתאר ולשער גודל חשיבות הקמת ישיבה… שהיא צו השעה ממש ליטול חלק בהגדלת ובהאדרת ישיבה קדושה וגדולה זו. עכ"ל. וכן התבטאו גדולי וזקני אנ"ש ובראשם הגה"צ רבי משה קרמר שליט"א והגה"צ רבי נתן ליברמנש שליט"א במכתבם המיוחד: מן המותר לבאר נחיצות הצלחת הישיבה הק' "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי" כי הוא הכרח גמור עבור קיום ועתיד דורותינו להעמיד בסיס איתן להמשך קיום הדורות בדרך הסלולה לנו… והוא בגדר הצלת נפשות ממש. עכ"ל.
וכן כתבו גדולי וזקני אנ"ש שליט"א במכתבם הנרגש לחזק את ידי הנהלת הישיבה הקדושה לרגל התרחבות גבולי הקדושה: פינו מלא תהלה לבורא עולם ית"ש על הסייעתא דשמיא המופלאה למעלה מדרך הטבע בהצלחת ופריחת הישיבה הקדושה "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי" המעמידה תלמידים הגונים בקרן אורה וכל רואיהם יעידון כי הם זרע ברך ה' וניכר עליהם עלייתם ביגיעת התורה ועבודת ה' בדך המסורה לנו מרביה"ק ז"ל בקדושה וטהרה ללא שינוי זיז כלשהו תחת השפעת הגאונים החשובים רמ"י הישיבה אשר יגיעתם העצומה בכל לב ונפש למען כל תלמיד נושאת פירות בחסדי ה' לראותם עולים ומתעלים כרצון השי"ת.
ותגל נפשנו לשמוע מבשר טוב על התרחבות גבולי הקדושה לקראת שנת הלימודים הבעל"ט כי ניתוספו ספסלי בבי מדרשא בפתיחת השיעורים הנוספים והוספת הרמי"ם החשובים הנודעים לתהלה בתורתם ויראתם, כה יתן ה' וכה יוסיף להגדיל תורה ולהאדירה.
ותחזקנה ידיכם להמשיך במסירות נפשכם להחזקת התורה כי אין לשער גודל הזכות העצומה בדורנו – דור עיקבתא דמשיחא – אשר החושך יכסה ארץ ואבני קודש תשתפכנה בראש כל חוצות אלו הנשמות הטהורות והקדושות, אשר זכות החזקת ישיבה קדושה כזאת היא צו השעה כי רק בכח התורה הקדושה ובכח הצדיק האמת נזכה להחיות נפשות ולהעמיד עבדים נאמנים לה' ולתורתו, ואשרי מי שזוכה ליטול חלק בקיום התורה שיש בזה הצלה לדורות ובנין הקדושה לחיים נצחיים.
בראש החותמים על מכתב זה מופיעים הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א, הגה"צ רבי משה קרמר שליט"א, הגה"צ רבי אלעזר קעניג שליט"א, הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א, הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, הגה"צ רבי אפרים נחמן אנשין שליט"א.
וכן הצטרף אליהם בברכה מיוחדת ובחתימתו כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א שהביע התפעלותו על ההשקעה המרובה והנפלאה שמשקיעים בישיבה בכל תלמיד ותלמיד לגדל תלמידי חכמים ועובדי ה' כפי שהעיד ששמע מכמה אנשים נאמנים ביותר מבני משפחתו הקרובים.
 
כדי לבחור את קבוצת התלמידים המצוינים שיתקבלו בע"ה לשנת הלימודים הבעל"ט תגיע במיוחד משלחת מיוחדת של אנשי החינוך חשובי משפיעי אנ"ש מארה"ק  הגה"ח רבי אשר זעליג מרגליות שליט"א, הגה"ח רבי יהודה דייטש שליט"א ראש ישיבת דרכי תורה, הגה"ח רבי אברהם יצחק קלצקי שליט"א ראש ישיבת נעימות התורה, אשר יגיעו כדי לבחון הבחורים לקראת הזמן החדש, ולקבוע דרכי הלימודים וסדרי הנהגת הישיבה הק' כדי להעמיד תלמידים הגונים בדרכי התורה ועבודת ה'.
בכדי להבטיח בע"ה את הצלחת הישיבה הק' נערכת בימים אלו מגבית "יסוד איתן" להעמדת בסיס להחזקת הישיבה הק', ובימים אלו נחנך האופיס החדש של הישיבה הק' לשמחת לב, כאשר העסקנים החשובים עושים לילות כימים במסירות נפש לגייס את כל הסכום להחזקת הישיבה במשך שנת הלימודים הבעל"ט, ואכן התעוררות מיוחדת ניכרת בקרב כלל אנשי שלומנו אשר כבוד הצדיק האמת יקר בעיניהם הפותחים לבם וכיסם וביתם להוזיל זהב למען בית ה' אלוקינו ולמען בנין הקדושה של הצדיק האמת להתפשטות אורו וכוחו להנחיל אוצרותיו לדורות הבאים להגדיל תורה ולהאדירה.
הרשמה לישיבת ברסלב מאנסי תשע''ח
הרשמה לישיבת ברסלב מאנסי תשע''ח

real accessibility icon
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support