the english breslev siteאודות ברסלב
מידע על הנסיעה לאומןחדשות וסיקורים מהעבר וההווה בחסידות ברסלב
שאל את הרבמאגר ספרי יהדות וחסידות לקריאה
לוח זמנים ולימודיםמאגר שיעורים וניגונים לשמיעה והאזנה
חנות אונלייןמדור מאמרים בנושאים שונים
מרכזי חסידות ברסלב בארץ ובעולםגלריית תמונות מההווה והעבר בחסידות ברסלב
אינדקס אתרים הקשורים לחסידות ברסלב
breslov

כל החדשות
ללוח המלא
יום שישי, ז' ניסן תשע"ה

ליקוטי מוהרן
ליקוה''ל או''ח
ליקוטי תפילות
קיצור ליקו''מ
תהלים
משנה
הלכה
תלמוד בבלי


הצטרפות לרשימת תפוצה
דוא"ל
שם

שער ברסלב
ת"ד 5887 ירושלים 91058  |  כתוב לנו

ממקור הברכות יבורכו:

אהרן אריה בן לאה להצלחה
דוד מיכאל בן רחל שהזיווג יעלה יפה
מיכל בת רחל לזיווג הגון בקרוב
חיה בת רחל לזיווג הגון בקרוב
יהושע בן שרה לאה לזיווג הגון בקרוב
חברת דרך צדיקים טורס

שסייעו בהחזקת האתר
סייע להפצה! תרום להחזקת האתר!


מצטרפים למערכת הפורומים של שער ברסלב

האזן לשיעורים ולשירי ברסלב

מידע על שיעורים בתורת ברסלב ברחבי הארץ

חנות לרכישה מקוונת של ספרים, מוזיקה, תקליטורים ועוד

לוח לימודים וזמני היום בהלכה בערים שונות ברחבי העולם. כולל זמני היום באומן


מאגר ספרי יהדות וחסידות ברסלב לקריאהמאגר ספרי ברסלב

מידע ופרטים על הנסיעה לקברו של רבי נחמןהנסיעה לאומן

מרכזי חסידות ברסלב בארץ ובעולםברסלב בעולם

על מי יש להשען?
נס פורים שונה מאוד מנס חג הפסח. ביציאת מצרים שודדו המערכות והטבע נעמד דום לפני בני ישראל. בפורים לא שידדו את הטבע ולא בטלו חוקות שמים וארץ. אדרבה, סיפור המגילה מתאר עלילה אנושית לחלוטין הכוללת מלכים ורוזנים ומאבקי שלטון רגילים. בשיא ההסתרה נלקחת אסתר - השכינה הקדושה בעצמה, ומוכנסת לביתו של אחשוורוש. היש הסתרה גדולה מזו?

מעלת תפילת וותיקין
ראוי להזדרז להתפלל תמיד בבוקר השכם בכל מה שיוכל כי לפי גודל מעלת התפילה שיקרה מעלתה מאד מאד, מי יודע אם יזכה אחר כך להתפלל, על כן כל מה שיוכל להקדים עצמו ראוי לו לזרז מאוד ולהקדים

זכור, אל תשכח!
המלחמה עם עמלק, היא מלחמה ארוכה ומתישה, ורק מי שילך עם התחזקות אינסופית ישרוד אותה בשלום. "כי מלחמת עמלק היא מלחמה ארוכה מאד מאד, כי עמלק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל, והעיקר הוא מלחמת היצר שהוא בחינת קליפת עמלק, שאורב על האדם תמיד ורוצה להפילו לגמרי חס ושלום, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ועיקר הכנעתו הוא התחזקות. שבכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, יהיה חזק מאד לבל יפול משום דבר"

איך מרבים בשמחה?
אי אפשר היום לשמוח, אלא כשיורדים כביכול למקום הנמוך אשר לשם נפלה השמחה, למילי דשטותא. כי "מחמת שעכשיו השמחה בגלות, היא מלובשת במילין דעלמא שהם מילין דשטותא. על כן מי שרוצה לבוא לשמחה לשמוח בקדושת יהדותו במה שזכה להיות מזרע ישראל ולא עשני גוי, אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי מילי דשטותא דייקא, כי לשם נפלה השמחה מחמת גלות השכינה, שהוא שמחתן של ישראל"

רקדתי ונושעתי!
לא רק מחלות אפשר לרפאות בריקודים. גם גזירות קשות ואיומות, אפשר להמתיק ולבטל על ידי ריקודים והמחאת כף. שכן, הריקודים יש להם כח להמתיק את הדינים, מכל סוג שהם, ולהמשיך רחמים וחסדים.

אודות שער ברסלב | הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | כתוב לנו | מפת האתר | חיפוש באתר | רשימת תפוצה | פורומים | לדף ראשי