the english breslev siteאודות ברסלב
מידע על הנסיעה לאומןחדשות וסיקורים מהעבר וההווה בחסידות ברסלב
שאל את הרבמאגר ספרי יהדות וחסידות לקריאה
לוח זמנים ולימודיםמאגר שיעורים וניגונים לשמיעה והאזנה
חנות אונלייןמדור מאמרים בנושאים שונים
מרכזי חסידות ברסלב בארץ ובעולםגלריית תמונות מההווה והעבר בחסידות ברסלב
אינדקס אתרים הקשורים לחסידות ברסלב
breslov

כל החדשות
ללוח המלא
יום חמישי, כ"ד ניסן תשע"ד

ליקוטי מוהרן
ליקוה''ל או''ח
ליקוטי תפילות
קיצור ליקו''מ
תהלים
משנה
הלכה
תלמוד בבלי


הצטרפות לרשימת תפוצה
דוא"ל
שם

שער ברסלב
ת"ד 5887 ירושלים 91058  |  כתוב לנו

ממקור הברכות יבורכו:

אהרן אריה בן לאה להצלחה
דוד מיכאל בן רחל שהזיווג יעלה יפה
מיכל בת רחל לזיווג הגון בקרוב
חיה בת רחל לזיווג הגון בקרוב
יהושע בן שרה לאה לזיווג הגון בקרוב
חברת דרך צדיקים טורס

שסייעו בהחזקת האתר
סייע להפצה! תרום להחזקת האתר!


מצטרפים למערכת הפורומים של שער ברסלב

האזן לשיעורים ולשירי ברסלב

מידע על שיעורים בתורת ברסלב ברחבי הארץ

חנות לרכישה מקוונת של ספרים, מוזיקה, תקליטורים ועוד

לוח לימודים וזמני היום בהלכה בערים שונות ברחבי העולם. כולל זמני היום באומן


מאגר ספרי יהדות וחסידות ברסלב לקריאהמאגר ספרי ברסלב

מידע ופרטים על הנסיעה לקברו של רבי נחמןהנסיעה לאומן

מרכזי חסידות ברסלב בארץ ובעולםברסלב בעולם

מהכוח אל הפועל
לשם כך ניתנה לך התורה ומצוותיה; שנוציא על ידה את הבריאה מהכוח אל הפועל. "כי כפי המצווה שמקיימם איש הישראלי, כמו כן הוא מוציא חלק מהבריאה מכוח אל הפועל. למשל כשמקיים מצות ציצית, אזי לפי הקדושה והטהרה וידיעת אלקותו יתברך שממשיך על ידי קדושת מצות ציצית, כמו כן הוא מתקן חלק מהבריאה ונחשב כאילו עתה הוציא זה החלק מהבריאה מכוח אל הפועל. וכן בשאר כל המצוות"

מה שחשוב באמת...
אכן רצון השם שנלמד, נצליח ונתעלה. אך רצונו האמיתי הוא – שנעבוד אותו בדיוק במקום אליו הוליכו אותנו. ובל נטעה חלילה! אחרי כל המעלות הטובות, החשיבות הגדולה באמת שמורה לפעולות שיש בהן כדי להגדיל כבוד השם ולהשלים את כסאו, עניינים אלו נעשים דווקא בהסתר ובסתר. בבית, ובמה שמתרחש בחיינו הפשוטים.

לא להתפשר!
אם היה האדם מאמין באמת כי כל מה שכבר זכה להגיע הוא רק בכוח הצדיק המסתכל עליו להטיב אחריתו, והוא העומד לו לעזרה ומליץ עליו לפני השי"ת שיעזרהו על דבר כבוד שמו - הרי היה מבקש שיזכה להגיע לתכלית השלימות בלי שום הסתפקות, שיזכה לישב כל ימי חייו באהלי תורה ולא יזוז משם לעולמים, ושיזכה להכניס כל כוחו בתפילה ולהתפלל כמו העובדים בדורות הקודמים. (פורים)

המגילה מעוררת ישנים
כן, ישנו אמצעי לעורר גם את אלו השקועים בשינה רוחנית עמוקה ביותר; גם מי ש"תורות" "שיחות" ו"עצות" כבר לא מצליחים לעורר אותו משנתו הרוחנית; וגם מי שהמאמרים המאלפים ביותר שבעלוננו 'אוצרות' משאירים אותו אדיש ורדום – אפשר לעורר גם אותו, באמצעות: "סיפורי מעשיות משנים קדמוניות". (פורים)

מחשבות טובות
לקט הארות וביאורים נפלאים ממעיינו העמוק של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב מלוקטים מספריו הקדושים ומספרי תלמידו הגדול רבי נתן מברסלב, לפרשת השבוע: פרשת צו (פרשת השבוע)

אודות שער ברסלב | הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | כתוב לנו | מפת האתר | חיפוש באתר | רשימת תפוצה | פורומים | לדף ראשי